Ny mulighet til å ta jegerkurs

Det arrangeres Jegerprøvekurs i uke 9 og 10 i Nærøysund kommune, den  26. februar-7. mars 2020. Instruktør er Knut Arne Valø, Valø Jegeropplæring

Om jegerprøven​

Jegerprøven er en grunnopplæring i håndtering av våpen/ fangstredskap, artskunnskap og lovverk, slik at vi som jegere kan drive ansvarlig høsting av naturens overskudd. Den skal gi deg trygghet om at du gjør ting på riktig måte, men jakterfaringa må du bygge sjøl gjennom praktisk jakt. Vi vil også ta for oss praktisk skyting med hagle og rifle under kurset. Har du våpen selv er det fint. Må du låne våpen skal du bruke utlånserklæring.

Kravet om jegerprøve er nedfelt i norsk lovverk og viltforvaltning. Alle som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal ha bestått jegerprøven før jakt eller fangst. Siden 1986 har jegerprøven vært obligatorisk for alle førstegangsjegere. Du kan lese mer om jegerprøven på nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning. 

Jegerprøve-utdanninga

Den norske jegerprøveutdanninga er bygd opp av teori og praksis med en avsluttende skriftlig eksamen. Eksamen kan avlegges det året du fyller 14 år. Kurset består av 30 undervisningstimer. Jegerprøven avsluttes med en skriftlig eksamen der du må svare riktig på 40 av totalt 50 spørsmål i løpet av 50 minutter. Pensum og lærebokmaterialet er "Jegerprøven med NJFF" (ISBN 978-82-992935-4-9) eller "Den nye Jegerprøveboka " (Tun forlag - ISBN 978-82-529-3262-1) eller "Veien til jegerprøven" (Høyskoleforlaget - ISBN 978-82-7634-835-4). Det aller siste på markedet er Den store jegerprøveboka (Egmont Publishing ISBN 978-82-429-6217-1).

Du behøver nødvendigvis ikke boka. Nacl har et utmerket tilbud i form av de samlingene de har liggende ute på sine nettsider. Logg deg inn på nacl.no (http://nacl.no/jegerprovedeltaker)  klikk videre på jegerprovedeltager og du får samlingene til venstre. Der finner du både presentasjoner og filmer. Det du bør begynne å øve på med en gang er nok artskunnskap, samling 5. Du skal innom 60 ulike arter før eksamen.

 

 

Jegerprøve og opplæringsjakt

Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Nye jegere må derfor ta jegerprøven. Fra det kalenderåret du fyller 14 år kan du delta på opplæringsjakt.

Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt, felling eller fangst. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år.

Jegerregisteret

Etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.

Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke å avlegge jegerprøven, mot at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i hjemlandet.

Jegerprøveeksamen og eksamensgebyr

Det er kommunene som har ansvaret for å gjennomføre elektronisk eksamen. Den som skal gå opp til eksamen må betale et jegerprøvegebyr på 300 kr som gjelder for ett eksamensforsøk. Jegerprøvegebyret skal betales via Miljødirektoratets elektroniske betalingsløsning.  Denne finner du på nacl.no sine sider(http://nacl.no/jegerprovedeltaker)  Klikk inn på jegerprovedeltager og under Dokumenter midt på siden finner du digital veileder for betaling av jegerprøvegebyr. Det er lurt å gjøre dette i god tid før eksamen. Din eksamen blir sannsynligvis tirsdag i uke 10 eller etter avtale.

 

Opplæring i jakt og fangst

Den som i løpet av kalenderåret fyller 14 år og fram til fylte 16 år kan delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype, kråkefugl og måker i opplæringsøyemed når vedkommende har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.

Fra det kalenderåret du fyller 16 år og frem til fylte 18 år, kan du, dersom du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere, delta i opplæring på storviltjakt med våpen. Vilkåret er at du har samtykke fra foreldrene dine, eller andre foresatte, og at du er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.

Avslutningsvis vil jeg be om tilbakemelding på om alle har anledning til å starte klokken 17.00. Erfaringsmessig ser jeg at vi har godt av å ha god tid til samtaler, spørsmål og refleksjon rundt pensum.

Når det gjelder utedagene og skyting vil det bli lagt opp som en feltløype. Dere blir delt inn i grupper som sirkulerer mellom de ulike øvelsene og den praktiske skytingen. Det beste er at flest mulig kan få låne seg våpen. Ammunisjon kjøper vi på banen. Kostnaden med dette er rundt 400,-.

Ikke nøl med å ta kontakt hvis dere lurer på noe.

Og det er som sagt veldig lurt å starte øvingene allerede i dagJ

Det er mye stoff vi skal gjennom. Logg inn på nacl.no og utforsk siden deres. Da vil du være godt forberedt til.

 

Knut Arne Valø

Valø jegeropplæring

 

99381141 / knut-arne.valo@vikna.kommune.no