Nærøysund følger fortsatt nasjonale retningslinjer

 

Regjeringen informerte mandag 18. januar om at de i stor grad opprettholder de strenge smitteverntiltakene. Det gis derimot noen lettelser. I Nærøysund kommuner følges fortsatt de nasjonale retningslinjene.

(NB: denne saken er ikke lenger helt ny - og kan inneholde utdatert informasjon. Se her for oppdatert informasjon)  

Regjeringen gjorde mandag noen justeringer i tiltakene mot et større smitteutbrudd. Blant annet ble tiltaksnivået på ungdomsskoler og videregående skoler redusert fra rødt til gult nivå. Dette vil også bli gjennomført i Nærøysunds ungdomsskoler fra og med onsdag 20. januar.

 

Barn og unge kan trene

Regjeringen åpner igjen for at man kan drive lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Dette blir mulig også i Nærøysund. Idrettshallene og andre kommunale bygg er tilgjengelig for barn og unge i denne aldersgruppen. Det gjøres under forutsetning av at smitteverntiltak følges.

Kommuneledelsen har også bestemt at det vil være åpnet for offentlig bading i kommunale svømmebasseng. Det skjer med de samme retningslinjene og begrensningene som ble brukt før jul. Det vil si med høyt fokus på smittevern.

 

Åpner for besøk

Regjeringen lemper også noe på begrensningene ved å gå på besøk. Det åpnes nå igjen for at man kan ha inntil fem gjester i private hjem. I Nærøysund kommune betyr dette samtidig at det åpnes for besøk på de kommunale helseinstitusjonene. Det gjøres etter de samme retningslinjene som ble innført i fjor høst og som var gjeldene fram til nyttår. Pass godt på smitteverntiltakene, slik at dette ikke medfører smitteutbrudd på institusjonene.

Ved rådhusene på Kolvereid vil retningslinjene om at man må avtale på forhånd for møte med saksbehandler videreføres. Det legges derimot opp til at flere av de ansatte i kommuneadministrasjonen vil være til stede på rådhusene igjen fra og med onsdag. De siste to ukene har mange hatt hjemmekontor.

 

Ingen egne lokale tiltak

Regjeringen åpner for at det ved stor smittefare kan innføres strengere lokale tiltak. Nærøysund har hatt lav lokal smittespredning og den kommunale kriseledelsen har derfor vedtatt at det ikke er nødvendig med lokale tiltak utover det som er bestemt fra sentrale myndigheter.

Samtidig oppfordrer kriseledelsen at også innbyggerne i Nærøysund har høyt fokus på smittevern. Hold avstand til andre. Ha fokus på hånd og hostehygiene. Hold deg hjemme og ta en test om du har symptomer som kan skyldes koronasmitte. Følg for øvrig råd og retningslinjer fra myndighetene.