Nærøysund følger Folkehelseinstituttets råd for bekjempelse av koronavirus

Kommuneoverlegen i Nærøysund og kommunens beredskapsteam jobber aktivt med å forberede et eventuelt tilfelle av smitte av koronaviruset i kommunen. Kommuneoverlege Sabine Moshövel sier at kommunen følger Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets råd rundt virusutbruddet. Deres nettsider oppdateres med informasjon og det er også opprettet en egen informasjonstelefon om koronaviruset.

 

De første tilfellene av koronavirus er oppdaget i Norge, og helsetjenesten og beredskapsansvarlige i Nærøysund kommune tar dette på alvor og forbereder seg dersom det skulle oppdages smitte også blant folk som oppholder seg her i kommunen. Mandag har kriseledelsen i kommunen et statusmøte for å diskutere en forberedelse ved et eventuell utbrudd. De har også hatt et møte i februar.

 

Bruk nettet til å finne informasjon

Kommuneoverlege i Nærøysund, Sabine Moshövel sier at kommunen følger Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets råd i forbindelse med virusutbruddet. Helsemyndighetene holder sine nettsider oppdaterte med informasjon om hvordan en kan forebygge smitte og hva som må gjøres dersom en mistenker at en er smittet av koronaviruset.

Folkehelseinstituttets informasjonsside finner du her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Helsedirektoratet har også opprettet en informasjonstelefon om koronaviruset. Denne kan du bruke om du ikke finner svar på spørsmålene dine på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Telefonnummeret til informasjonstelefonen er 815 55 015.

Les mer om informasjonstelefonen her:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-apner-informasjonstelefon-for-sporsmal-om-korona

Det er dessuten satt opp egne regler for helsepersonell som har vært i områder med vedvarende smittespredning eller vært i kontakt med smittede.

Disse finner du her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/rad-for-helsepersonell-etter-hjemkomst-fra-omrade-med-utbredt-smitte-av-cov/

 

 Ring om du tror du er smittet

Dersom du mistenker at du er smittet av koronaviruset så ta kontakt med fastlegen din. Eventuelt kan du ringe legevakt på telefon 116117. Det er viktig at de som tror de kan være smittet ikke møter opp hos legen eller legevakta, men blir hjemme og tar kontakt på telefon.

For øvrig gjelder de forholdsregler som helsemyndighetene har gått ut med. Det dette gjelder blant annet å ha fokus på god håndhygiene. Unngå å nyse eller hoste på andre. Samt hold avstand til personer med luftveissymptomer. God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert koronavirus.

 

Symptomer og smittefare

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.

Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Områder med vedvarende spredning av koronaviruset

God håndhygiene er viktig for å unngå spredning av viruset.