Nå starter vaksinering av neste gruppe

Klikk for stort bilde 

 

Denne uken får de første i gruppe 5 i vaksinerekkefølgen sin første vaksine i Nærøysund. Det er innbyggere i aldersgruppen 55-64 år med underliggende sykdommer. Så langt er det satt totalt 2698 vaksinedoser i Nærøysund.

Torsdag vil de siste nærøysunderne i gruppe 4 få tilbud om sin første vaksine. Gruppe 4 vil si de mellom 65 og 74 år, samt de med høy risikofaktor. Samtidig vil de første i neste gruppe, altså gruppe 5, få sin første vaksinedose. Nærøysund kommune følger FHIs retningslinjer for vaksinering. Både gruppe 5, som starter nå, samt gruppe 6 og 7 omfatter personer som har en eller annen form for underliggende sykdom eller tilstand som gjør at de blir prioritert i vaksinekøen. Gruppe 5 er folk i alderen 55-64 år, gruppe 6 er de mellom 45-54 år og gruppe 7 er de mellom 18-44 år. I Nærøysund er det totalt rundt 900 personer som tilhører disse risikogruppene. Den øvrige befolkningen vil få sin vaksine etter disse.

 

Når får du vaksinen?

Det er vanskelig å gi noe eksakt svar på når de enkelte gruppene vil bli vaksinert. Alt avhenger av tilgang på vaksine på landsbasis. Kommunene får informasjon fra FHI om hvor mange vaksineglass som kommer rundt to uker i forkant. I inneværende uke får Nærøysund 55 glass med vaksine. Dette tilsvarer omtrent 370 doser. Neste uke er det meldt om 56 glass, det vil si omtrent 380 doser. Alle glassene er vaksinen fra BioNTech/Pfizer.

Av dosene som kommer nå i uke 17 vil 13 glass gå til andre dose til de som skal ha denne, i uke 18 er det 28 glass til dose 2. Resten går til første dose til personer i gruppe 4 og 5. Også i uke 18 og uke 19 vil det være personer i gruppe 5 og 6 som får vaksine i Nærøysund. I tillegg vil det gis vaksinedose to til de som hører til i gruppene som allerede har fått første dose.

 

Gi beskjed om du ikke kan komme

Vaksineringen vil pågå gjennom hele sommeren. Det er viktig at du gir beskjed når du får innkalling til vaksinering dersom du ikke har mulighet til å komme det oppsatte tidspunktet eller om du ikke ønsker å ta vaksinen. Da kan vi kalle inn andre. Vaksinering skal som hovedregel gjøres i kommunen du har bostedsadresse i. Nærøysund vaksinerer både på Kolvereid og Rørvik. Per nå skjer dette hver torsdag, men dersom vaksineleveransen økes kan det bli vaksinering flere dager i uka. Dette vil det bli informert om. Innkalling til vaksinering skjer via SMS eller telefon. Det er for tiden ikke mulig å ringe å bestille time til vaksinering selv. Kommunen planlegger å sette alle doser som vi kan få tilsendt, men utreder om vi bare har mulighet for å ha et vaksinested åpent i ferien. Alle i kommunen kan dermed få innkalling til enten Kolvereid eller Rørvik. Det kommer nærmere informasjon om dette når feriene nærmer seg og vi har fått mer informasjon om videre prioritering og eventuelt økt intervall/tidsvindu mellom dosene.

 

På landsgjennomsnittet

Nærøysund har så langt gitt første dose vaksine til 2156 personer. Det tilsvarer 22,5 prosent av innbyggerne. Det er nesten helt likt med landsgjennomsnittet. På landsbasis er 22,63 prosent av befolkningen vaksinert med første dose. I Nærøysund har 542 personer, eller 5,73 prosent av innbyggerne fått begge sine doser. Det tilsvarer nøyaktig nivået på landsbasis. Kommunen fikk tilsendt 120 doser AstraZenecavaksine som vi ikke fikk bruke fordi regjeringen har stoppet bruken før de kunne settes. Det er ikke kommet en erstatning for dosene som ikke kunne brukes.

 

Til de som har fått en dose AstraZeneca

Det er noen i Nærøysund som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen før bruken av denne ble stoppet. Det er nå klart at andre dosen til disse blir mRNA vaksine (Pfizer eller Moderna). Se dokumentet under for nærmere informasjon om dette. Dette er FHIs informasjon til de som har fått en dose AstraZeneca.

 

Til deg som har fått første dose av AstraZeneca (PDF, 149 kB)

Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene: 

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander   

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig.

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene:

Inntil 20 % av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper. 

Se mer her: 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/