Nå starter arbeidet med Temaplan for frivillighet

Klikk for stort bildeSamfunnsplanlegger Martin Øie Lauten, Monica Sylten fra Vikna Frivlligsentral, aktivitetsleder Tone Iren Nygård, kulturskolerektor Brynjulf Flasnes, enhetsleder kultur Tom Antonsen og Torunn Neerland fra Nærøy Frivilligsentral utgjør plangruppa for Temaplan for frivillighet i Nærøysund kommune. Nå ønsker de innspill til planen.  

 

Neste sommer skal Nærøysund kommune ha på plass en temaplan som tar for seg frivillig sektor. Nå kan lag, foreninger og privatpersoner komme med innspill til hva det bør satses på innen dette feltet.

Temaplan for frivillighet for Nærøysund kommune skal være ferdig i mai neste år. Nå starter planarbeidet. Fra slutten oktober til uti desember skal det avholdes totalt sju grendemøter der det både skal informeres om planarbeidet og det blir mulighet til å komme med innspill til planen. Det blir dessuten litt informasjon om arbeidet rundt frivillig sektor i Nærøysund generelt.

Nærøysund kommune har en målsetning om bred involvering fra de aktørene som omfattes av planene som utarbeides. Nærøysund kommune jobber etter det som kalles «Kommune 3.0» – som er en samskapende kommune. Det innebærer omfattende involvering og medvirkning fra innbyggerne. Godt samarbeid om denne planen skal også sikre gode tjenester for brukerne og de som deltar i frivillig sektor.

– Vi skal gjennom dette arbeidet bidra til gode og attraktive lokalsamfunn i Nærøysund, sier samfunnsplanlegger Martin Øie Lauten. Han og de øvrige som utgjør plangruppa for temaplanen oppfordrer flest mulig til å delta på de innledende møtene. Der vil det blant annet bli workshoper hvor ulike problemstillinger skal diskuteres.

Det blir også mulig å komme med innspill når plangruppa etter jul skal ha direktemøter med en del av aktørene innen frivillig sektor. Både lag og foreninger og enkeltpersoner kan komme med innspill og bidrag til temaplanen. Målet er å få til en plan som omfavner hele spekteret av frivillighet.

I plangruppa er blant andre frivilligsentralene i kommunen representert sammen med flere av de som jobbe mot denne sektoren i kommunen.

Temaplanen skal legges fram for politisk behandling til våren, og målet er at den skal være ferdig vedtatt i mai 2022.