Nå lyses årets kulturmidler ut

Nå er søknadsportalen for årets kulturmidler i Nærøysund åpnet. Midlene skal stimulere til videre utvikling for kommunens mange lag og foreninger. Søknadsfristen er 15. mars 2023.

Totalt er de kommunale kulturmidlene i år på to millioner kroner. Noe av det er øremerket spesielle tiltak, som blant annet fritidskortet for barn og unge.

Kulturmidlene lag og foreninger og privatpersoner kan søke på er på samme nivå som i fjor. Med disse ønsker kommunen å understreke viktigheten av å ha et rikt og aktivt lag- og foreningsliv.

Lag og foreninger som systematisk arbeider med inkludering for nærøysundere i alle aldre blir prioritert i fordelingen av kulturmidlene. Det er et krav om at alle lag og foreninger som søker om kulturmidler har registrert seg på Friskus-portalen for Nærøysund. Under kategorien ordinære kulturmidler vil lag og foreninger som har meldt inn tiltak til Temaplan for kultur, idrett og friluftsliv prioriteres.

Kulturmidlene fordeles over tre kategorier. Det er

  • A. Ordinære kulturmidler
  • B. Aktivitet- og prosjektmidler med fast søknadsfrist
  • C. Aktivitet- og prosjektmidler med løpende søknadsfrist

For kategori A og B er det fast søknadsfrist. Den er satt til 15. mars

For kategori C er det løpende søknadsfrist gjennom året. Det er beregnet for lag og foreninger som ikke har klare alle sine prosjekt på nåværende tidspunkt, men som har prosjekt som kan dukke opp underveis.

17.mai-komiteer som må betale husleie er ikke søkere på kulturmidler i denne runden for å få støtte til husleie. Etter at 17.mai-arrangementet er gjennomført kan det søkes om refusjon.

 

Søknadene sendes inn digitalt gjennom Nærøysund kommunes nettside

Se retningslinjene for kulturmidlene her (PDF, 133 kB)

Kontaktinformasjon

Kari Hestad
Kulturmedarbeider
E-post
Telefon 46 83 57 86