Nå kan du varsle feil og mangler på vei, vann og avløp rett på nettsiden

Nå kan du melde feil på veier, vann, avløp og andre områder direkte på Nærøysund kommunes hjemmeside.  

I forbindelse med at den nye hjemmesiden til Nærøysund kommune lanseres så kommer også en ny mulighet til å varsle feil og mangler innen de fleste områder på Teknisk sitt fagfelt. Nå kan dette gjøres via nettsiden og du kan følge utviklingen på arbeidet. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

 

Nærøysund kommune har ansvar for 250 kilometer vei, rundt 1500 gatelys, 800 kilometer med vannledninger og rundt 500 kilometer med avløpsledninger, i tillegg er det idrettsanlegg og annen infrastruktur som skal følges opp. Det er de ansatte innen Teknisk som har ansvaret for å følge opp dette. De er avhengig av tilbakemelding fra innbyggerne for å få oversikt. Nå blir det lettere enn før å gi tilbakemeldinger til kommunen. Når Nærøysund kommunes nettside nå lanseres så er det med tjenesten «Nabolaget mitt». Denne tjenesten gjør at innbyggerne kan melde feil på vann- og avløpsnettet, gatelys, veier, idrettsanlegg eller på forurensning og forsøpling raskt og enkelt på nettsiden naroysund.kommune.no. Her kan du også følge utviklingen i saken.  

 

Fyll ut skjema

Velg mellom seks ulike kategorier. Når du har gjort et hovedvalg så får du mulighet til å gjøre undervalg for å spesifisere problemet.     Nabolaget mitt er enkelt lagt opp og når du skal melde feil så velger du kategori ut fra de seks punktene som er på nettsiden, og deretter velger du underkategori og går videre i skjemaet. Her får du først mulighet til å markere på et kart hvor feilen befinner seg. Deretter går du videre og skriver hva som feil. Først skriver du en kortfattet oppsummering, og så kan du skrive mer utfyllende om feilen under. Det du skriver her vil bli liggende offentlig, slik at alle kan se innmeldte feil. Her er det også mulig å legge ved et bilde av feilen eller mangelen som du ønsker å rapportere.

 

Følg varselet

Du kan velge å rapportere inn feilene anonymt, men det beste er at du oppgir navn, telefonnummer og epostadresse. Da kan kommunens saksbehandler ta kontakt dersom det er behov for ytterligere informasjon om det du melder inn. Det vil ikke bli offentliggjort på nettsiden hvem som har rapportert inn feilene.Merk på kartet hvor feilen du ønsker å rapportere befinner seg. Kartet vil også vise hvor det er rapportert feil tidligere. Rødt merke viser at det er rapportert inn, grønt betyr at feilen er utbedret. 

Når du har sendt inn varsling så vil dette vises på et kart basert på de opplysningene du har gitt. Når varselet er gitt så vil det være et rødt merke på kartet. Du og andre kan følge framdriften i arbeidet. Om oppgaven med å rette opp er tildelt riktig faginstans og om arbeidet er satt i gang. Når feilen er utbedret så vil dette vises som et grønt merke på kartet.

 

Lettere å si i fra

Nærøysund kommune håper at dette blir den kanalen innbyggerne bruker for å melde om feil og mangler på dette området. Det at alle kan se hvilke feil som er meldt inn gjør det også lettere å fange opp mangler tidlig. Tidligere har det kanskje vært slik at en går og tror at andre har varslet, mens feilen i realiteten ikke er kommet fram til kommunen. Denne løsningen skal forhåpentligvis gi raskere og bedre utbedring av feil på kommunens infrastrukturnett.

 

Side under utvikling

«Nabolaget mitt» er en av de første nye løsningene som kommer på Nærøysund kommunes hjemmeside. Etter hvert skal også andre digitale løsninger komme på plass for å gi bedre tilbud til innbyggerne.

Nettsiden til Nærøysund kommune er nå oppe og går, men fortsatt vil det jobbes med å videreutvikle hjemmesiden og få på plass all nødvendig informasjon og alle tjenester som skal være der.

Gi en beskrivelse av feilen. Først som en kort oppsummering. Deretter kan du forklare feilen mer omfattende.