Nå kan du søke på kulturmidlene

Det er nå åpnet for at for at frivillig sektor i Nærøysund kan søke på årets kulturmidler. I år sendes søknaden elektronisk via kommunens hjemmeside.  Søknadsfristen er 1. september.

Utvalg for folk i Nærøysund kommune vedtok nylig nye retningslinjer for tildeling av kulturmidler fra Nærøysund kommune.

De kommunale kulturmidlene skal bidra til å stimulere kulturlivet og frivilligheten i Nærøysund. Alle aktive lag- og foreninger samt organisasjoner og private personer i Nærøysund kommune, som gjennom sitt arbeid utfører kulturell aktivitet for allmennheten kan søke på kulturmidlene.

I de nye retningslinjene for kulturmidlene påpekes det at Alle lag og foreninger som ønsker å søke om kulturmidler fra kommunen må være synlig på kommunens Friskus-side - https://naroysund.friskus.com, med egen arrangørside og aktiviteter.

(Se for øvrig retningslinjene under)

                               

Fordeling av midlene

Det er i 2021 satt av én million kroner til kulturmidlene. Av dette går halvparten til ordinære kulturmidler. Dette er midler som kan brukes til drift av lag og foreninger. Den andre halvparten går til aktivitets- og prosjektmidler. Disse midlene skal brukes til å tiltak for å gjennomføre aktiviteter og prosjekter.

Budsjettrammer for tildeling av kulturmidler 2021 kr 1 000 000 som foreslås fordelt slik:

· Ordinær kulturmidler kr 500 000

· Aktivitets-prosjektmidler kr 350 000 -fast søknadsfrist

· Aktivitets-prosjektmidler – løpende tildeling av administrasjon innen 01.12.- kr 150 000

 

Søknadsfrist 1. september

Søknadsfristen for kulturmidlene er 1. september. Skjemaet for søknad om kulturmidler er nå klart på kommunens hjemmeside.

En representant fra laget logger seg inn på søknadssiden og leverer søknaden der innen fristen. Det er Utvalg for folk som tildeler kulturmidlene fra Nærøysund kommune. 

 

Her kan du søke om årets kulturmidler

 

Her finner du retningslinjene for kulturmidlene i Nærøysund  (PDF, 150 kB)