Nå kan du registrere dine nærkontakter digitalt

Kommunenes interesseorganisasjon KS har utviklet en portal der du nå både kan registrere positive hurtigtester og dine nærkontakter fra de siste 48 timene. 

Fra og med denne uken kan du i tillegg registrere positiv hurtigtest også registrere positive hurtigtester også registrere dine nærkontakter via KS sin Min side-portal.

Nærøysund kommune har en stund benyttet løsningen fra KS hvor innbyggere kan registrere positive hurtigtester digitalt. Nå er denne portalen utvidet slik at du samtidig som du registrerer positiv hurtigtest også kan registrere dine nærkontakter de siste 48 timene.

Nærøysund kommune ønsker at flest mulig benytter denne løsningen dersom de tester positivt på hurtigtester. Det er en del press på smittesporerne ettersom det er smitteutbrudd i flere ulike klynger i Nærøysund for tiden. Det hjelper mye om de som oppdager at de er smittet benytter digital registrering.

På KS sin Min side-portal kan du registrere både egne dine egne og dine barns positive hurtigtester og nærkontakter.

 

Lenke til registrering finner du her:

https://minside.kommune.no/innlogget/smitte-selvregistrering/hjemmetest?kommunenummer=5060