Mulighet for dropp-inn-vaksinering for alle grupper

Nærøysund kommune har nå gitt tilbud om oppfriskningsdose til alle over 45 år, samt alle i risikogruppene over 18 år, helsepersonell og ansatte i skoler og barnehager. Det åpnes fra og med denne uken for dropp-inn-vaksinering for øvrige innbyggere som har fått andre dose for minst 20 uker siden, eller de som ønsker første eller andre vaksinedose nå.

(NB: denne saken er ikke lenger helt ny - og kan inneholde utdatert informasjon. Se her for oppdatert informasjon)  

De gruppene som fram til nå har blitt innkalt til vaksinering med tredje dose er de som er anbefalt av helsemyndighetene om at de bør ta en oppfriskingsdose. Det vil si de over 45 år, de som er i risikogruppene eller ansatte i helsevesenet eller skoler og barnehager. Også andre aldersgrupper over 18 år kan en ta oppfriskingsdose, men anbefalingen for personer i aldersgruppen 18-45 år er ikke like sterk som for de som er nevnt over.

Nærøysund kommune sender nå ut innkalling til oppfriskingsdose for de mellom 18 og 45 år som har fått andre dose for minst 20 uker siden. Dersom du ikke ønsker denne oppfriskingsdosen bør du gi beskjed til koronatelefonen.

Har du ikke fått innkalling, men det har gått 20 uker siden du fikk andre dose (det vil si 2. september eller tidligere) kan du komme på vaksinestasjonen på Nærøysund kulturhus for dropp-inn-vaksinering på torsdager i ukene framover. Vaksinestasjonen har åpent mellom 11.00 og 18.30.

Vi kaller også inn etter beste evne de med svekket immunforsvar som fikk 3 doser i grunnvaksineringen. De skal ha en oppfriskningsdose (dose 4), her er tidsintervall som styrer. Alle de som fikk brev fra sykehuset om 3. dose bes i tillegg ta kontakt når det er gått 3 måneder etter dose 3 for en 4. dose.

Det er også åpnet for at 16 og 17-åringer som ikke har fått to doser kan få dose to nå dersom det gått 8-12 uker siden første dose.

Også andre som ikke har fått enten første eller andre dose kan få denne om de kommer på dropp-inn-vaksinering

For 12-15-åringer er det åpnet for at de kan få to doser, men Nærøysund kommune innkaller ikke denne gruppen. Dersom noen i gruppen ønsker dose to, og det har gått 8-12 uker siden første dose kan også disse komme på dropp-inn.

Det er også åpnet for barnevaksine til de 5-11 år. Nærøysund kommune kommer til å tilby dette fra og med uke 4. Dette er frivillig og foreldre som ønsker koronavaksine til sine barn kan melde inn dette via koronatelefonen. Det vil komme mer informasjon etter hvert via skolene og det legges opp til at det blir et tilbud om vaksine på skolen gjennom helsesykepleier som ved andre vaksiner for de som ønsker det. Siden det er et individuelt valg legger vi ikke opp til en generell innkalling til alle.

Les mer om barnevaksinasjon hor FHI:

https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronavaksinasjon-barn-og-unge/


Les mer om vaksineanbefalinger her (PDF, 186 kB)