Midlertidig fartøysendring på Eidshaug-Gjerdinga

I forbindelse med MF Viknas verkstedsopphold blir det andre fartøy som trafikkerer strekningen Eidshaug-Gjerdinga. 

MS Frøyfart trafikkerte sambandet fra fredag ettermiddag, den 29. mai.Den erstattet  Helgeland Ekspress. MF Frøyfart har plass til to biler mot Helgeland Express 1 bil.

Frøyfart vil kjøre suppleringsturer slik Helgeland Express har gjort ved behov og sikre at det ikke blir gjenstående biler i sambandet.

Operatør FosenNamsosSjø har inngått avtale om å leie MF Rosesund. Fergen må prøve sambandet og fergekaiene og hvis alt går  etter planen trafikkerer hun sambandet over pinse frem til MF Vikna er tilbake fra verksted.

MF Rosesund har plass til 10 biler.