Lær å mestre depresjon

Mette Øvergård og Lena Mari Moen er kursledere når det avholdes et KID-kurs i Nærøysund denne våren. Kurset er tilrettelagt for de som har eller har hatt en lettere til moderat depresjon og som ønsker hjelp med å forhindre dette i framtiden. 

Mestringsenheten i Nærøysund kommune planlegger et kurs i mestring av depresjon i løpet av våren. Dette er et kurs for voksne som har eller har hatt lettere til moderate former for depresjon og som ønsker hjelp rundt dette.

Det er et såkalt KID-kurs som nå skal gjennomføres med planlagt oppstart 1. mars. Koronasituasjonen kan føre til endring i oppstart, men kurs blir det når det blir mulig å gjennomføre det.

– Kurset går over ti samlinger. De åtte første går ukentlig, mens de to siste går med litt lenger mellomrom, forteller Lena Mari Moen, som sammen med Mette Øvergård skal holde kurset på Friskhus på Kolvereid. KID-kurs er en vel utprøvd metode mot nedstemthet og lett til moderat depresjon. Tidligere har det vært gjennomført tilsvarende kurs i gamle Nærøy kommune, men dette blir første gang i Nærøysund. Moen og Øvergård har nylig tatt opplæring og har blitt sertifiserte kursholdere, og nå ser de fram til å kunne starte sitt første kurs.

 

– Alle over 18 år, som har eller har hatt lett eller mildere form for nedstemthet kan melde seg på. Du kan melde deg på selv eller gjennom fastlegen. Det er ikke nødvendig å ha vært i kontakt med kommunens hjelpeapparat tidligere for å være med. Dette er et lavterskeltilbud, forteller kurslederne. Dette betyr blant annet at selv om du har tilbakelagt en periode med nedstemthet kan du delta for å unngå å falle tilbake. Målet med kurset er å forkorte varighet av depresjon, redusere intensiteten av symptomer, samt forebygge nye episoder med depresjon.

– Vi ønsker en gruppe på mellom 8 og 12 deltakere. Kurset er en blanding av undervisning, gruppeoppgaver og hjemmeoppgaver. Hver kurssamling er på to og en halv time med innlagte pauser, forteller kurslederne.

 

Interesserte kan ta kontakt med kurslederne ved Mestringsenheten i kommunen, eventuelt gjennom fastlegen. Alle interesserte blir innkalt til en forhåndssamtale før oppstart av kurset.