Kulturminnedager med mye innhold

Kari L. Hestad fra Nærøysund kommune, Gunvor Fjær fra Nærforum, Per Ivar Lian fra Salsbruket Industrimuseum, Heidi Arnøy fra Vikna Frivilligsentral, Hans Wilhelm Engel Thorsen fra Galtneset gård, Gerd Torild Aune fra Nærøysund bibliotek, Turid Møllersen fra Vikna historielag, Brit Karin Theimann fra Nærøy historielag, Ann Kristin Avdem Grande fra menighetene og Torunn Neerland fra Nærøy Frivilligsentral er klar for å markere kulturminnedagene i september. 

Som vanlig arrangeres de nasjonale Kulturminnedagene 3.-11. september. I Nærøysund er det planlagt mange arrangement både i denne perioden og før og etter. Ettersom 2022 er Frivillighetens år er også dette tema for årets dager.

Gjennom temaet «Drivkraft» vil kulturminnedagene løfte frem og feire det lokale engasjementet og arbeidet som frivillige aktører legger ned for å holde kulturarven levende.

I Nærøysund har mange frivillige lag og foreninger planer om arrangement i løpet av september som blir en del av den lokale markeringen av Kulturminnedagene 2022. Nærøysund kommune bidrar som koordinator og er veldig fornøyd med at så mange vil bidra under årets Kulturminnedager. Det er planlagt arrangement mange steder rundt om i kommunen. Flere av disse er arrangert mange ganger tidligere i forbindelse med kulturminnedagene, slik som Vågsengsdagen, høstkonsert på Nærøya og arrangementet i Remmastrauman. I tillegg er det en god del nye arrangement. Blant annet starter menighetsrådene opp en runde med kirkesafari. Her skal folk bli bedre kjent med kirkene i kommunen. Under årets kulturminnedager blir det kirkesafari både i Valøya kirke og Torstad kirke.

 

Det blir også markering av at det i år er 60 år siden hurtigruteskipet «Sanct Svithun» forliste. Nærøy Historielag og Vikna Historielag har i samarbeid invitert Tormod Aune til å holde foredrag i Norveg den 10. september. Han har skrevet bok om forliset. Dagen etter blir det arrangert tur ut til Nordøyan – og dersom været tillater det ut til stedet der «Sanct Svithun» forliste. Det skjer med hurtigbåten «Fjord Viking».

 

Den 10. september blir det også tur til Jettegrytene på Galtneset ved Opløfjorden. Her er en av landets største samlinger av jettegryter i ulike størrelser. Turen starter fra Setran Gård. Dit kommer blant andre Guri Venvik fra Norges geologiske undersøkelser for å fortelle om disse naturfenomenene.

Galtneset blir også et tema på Nærøy Frivilligsentral den 12. september. Da skal Hans Wilhelm Engel Thorsen fortelle om den gangen Galtneset var et viktig handelssted – der blant annet Opløfjordens samvirkelag ble åpnet.

Salsbruket Industrimuseum blir også med på kulturminnedagene, blant annet med åpent museum etter turen til Galtneset den 10. september, samt med en temakveld om Buøya som handelssenter den 3. september.

 

Under kulturminnedagene vil Frivilligsentralene ha fokus på gamle gjenstander. Vikna frivilligsentral inviterer til «Gjenstandssamling» på både Viknatunet og Rørvik sykestue, mens Nærøy frivilligsentral inviterer til «Tingenes tale» den 5. september der de i samarbeid med Camilla Vågan skal se på ulike gamle gjenstander publikum tar med seg.

Selv om det meste av arrangement går i løpet av den samme uka som de nasjonale Kulturminnedagene er det også planlagt arrangement noe senere. Blant annet et foredrag om samiske boplasser rundt Kolvereid med Håkon Hermannstrand den 27. september.

Det er også noen arrangement som ennå ikke er tidfestet. Blant annet i Prestegården på Kolvereid, på Kobi-butikken på Foldereid og på Telemuseet i Rørvik.

 

Under kan du se hva som er planlagt i forbindelse med kulturminnedagene så langt:

Kulturminnedager 2022
Når Hvor Hva Arrangør
1. september Viknatunet Gjensstandssamling Vikna frivilligsentral
2. september Rørvik sykestue Gjenstandssamling Vikna Frivilligsentral
3,. september Buøya/Salsbruket industrimuseum Fortelling om handelssenteret Buøya Salsbruket industrimuseum
4. september kl 15.00 Valøy kirke Kirkesafari Vikna menighet/Den kultrelle spaserstokken
5. september kl. 12.00 Nærøy Frivilligsentral Tingenes tale med Camilla Vågan Nærøy Frivilligsentral
10. september kl. 11.00 Galtneset - oppmøte Setran Gård Omvisning og informasjon om Jettegrytene ved Galtneset, samt salgsutstilling Galtneset gård/Norges Geologiske undersøkelser
10. september Salsbruket industrimuseum Åpen utstilling 16.00-20.00 Salsbruket industrimuseum
10. september Nærøykirka Høstkonsert i Nærøya kirke 17.00 - båtavgang fra 15.00 Nærøykirkas venner
10. september kl. 18.00 Norveg St. Svithun-foredrag med Tormod Aune + underholdning og kaffeprat. Vikna Historielag og Nærøy Historielag
10. september kl. 19.00 Torstad Kirke Kirkesafari med historie og musikk Menighetsrådet i Nærøys/Den kulturelle spaserstokken
11. september kl. 9.00 Rørvik-Nordøyan St. Svithun-markering Tur til Nordøyan og ved riktig værforhold også til stedet St. Svithun forliste i 1962 Vikna Historielag og Nærøy Historielag
11. september kl. 9.00 Rørvik-Nordøyan St. Svithun-markering Tur til Nordøyan og ved riktig værforhold også til stedet St. Svithun forliste i 1962 Vikna Historielag og Nærøy Historielag
11. september k. 11.00 Vågseget Vågsengdagen Museet Midt IKS
11. september Remmastrauman Markering av 10 år siden Remmastrauman ble restaurert samt markering av Frivillighetens år og Kulturminnedagen Nærforum og Havørn 4H
12. september Nærøy Frivillighetssentral Fortellerstund med Hans Thorsen om Galtneset og Opløfjordens samvirkelag - Et sentralt sted som har blitt en utkant
27. september kl. 19.30 Biblioteket Kolvereid Samiske historier fra kjente boplasser rundt Kolvereid ved Håkon Hermannstrand