Konferanse setter fokus på bolyst og blilyst

Lars Fredrik Mørch i Namdalskysten Næringsforenin håper mange tar turen til Nærings- og samfunnskonferansen som holdes i Rørvik kirka 19. og 20. mars. 

 

Den store utfordringen for vekst i næringslivet i Nærøysund er å få nok folk til å flytte og etablere seg i kommunen. Bolyst, blilyst og godt vertskap blir derfor hovedtema når det inviteres til Nærings- og samfunnskonferanse 19.-20. mars.

Med Namdalskysten Næringsforening som hovedarrangør og Nærøysund kommune som medarrangør så settes vertskap, bolyst og inkludering på dagsorden på den store Nærings- og samfunnskonferansen som arrangeres i forbindelse med årets Skreifestival den 19. og 20. mars.

– Dette er på mange måter fortsettelse av InspoArena hvor kommunen og næringsforeningen samarbeidet med et stort arrangement i Rørvikhallen i april i fjor. Da ble også dette med vertskapsrollen og det å få folk til å ønske å etablere seg og bli værende i Nærøysund satt på dagsorden, sier Lars Fredrik Mørch, som er daglig leder i Namdalskysten Næringforening.

 

Tar det til kirka

Denne gang er det nybygde Rørvik kirke som er arena for konferansen. Kirken er tenkt brukt til ulike arrangement utenom vanlige gudstjenester. Og dette blir et av de første arrangement av denne typen i kirka. Målet er å fylle opp med både lokale og tilreisende konferansedeltakere som ønsker en åpenbaring om hva som må til for å øke rekrutteringen og tilflyttingen til Nærøysund.

I Kommunal Rapports framtidsbarometer som nylig ble offentliggjort havnet Nærøysund på tredjeplass over kommunene i landet med lysest framtidsutsikter. Den største utfordringen for videre positiv utvikling er det å sikre at personer med den kompetansen lokalt næringsliv og kommunen etterspør kommer flyttende hit – og blir værende. Det er hard kamp om arbeidskraften i Norge. Det gjør at Nærøysund og Namdalen må spille på sine fortrinn for å få tiltrukket seg de personene de ønsker.  

 

Ingebrigt og Odin

Næring- og samfunnskonferansen varer fra lunsj på torsdag 19. mars til lunsj fredag 20. mars. Det er et innholdsrikt og tett program som settes opp. Arrangørene har fått med seg flere gode foredragsholdere. Blant dem er reklameguru Ingebrigt Steen Jensen, som skal snakke om hvordan en kan lære av verdens ledende bedrifter når det kommer til rekruttering. En annen fremragende foredragsholder er Märit Torkelson som har fokus på godt vertskap. Hun skal ha innlegg både på torsdag og fredag med fokus på både vertskap og velkommende stedsutvikling.

Til konferansen kommer også den namdalske sauebonden Odin Jensenius. Han gjorde seg godt kjent i Nærøysund i forbindelse med nettserien «Nææært på Nærøysund» som ble laget i samarbeid med Nærøysund kommune i fjor høst. Nå er han tilbake for å bidra med videre utvikling gjennom sitt H-touch-foredrag.

 

Mange foredragsholdere

I tillegg til de tilreisende foredragsholderne vil mange mer lokale aktører holde innlegg. Blant dem banksjef for Grong Sparebank John Håvard Solum samt Terje Sørvik, som er leder for hovedutvalg næring i Trøndelag fylkeskommune. Det kommer også representanter fra Nav, Manpower og lokale bedrifter som skal ta for seg ulike tema knyttet til konferansens agenda. Det blir dessuten besøk av både utflyttere og innflyttere som gir sitt syn på hva som skal til for å få folk til å flytte til eller tilbake til Nærøysund.

– Vi håper mange melder seg på konferansen. Dette er et viktig tema, og angår alle som er opptatt av rekruttering og utvikling av samfunnet her i Nærøysund og resten av Namdalen, sier Lars Fredrik Mørch.

Hele programmet kan du finne her:

https://nknf.no/arrangement/naering-og-samfunnskonferanse/?fbclid=IwAR0DkKpQKp-K9c6SJQc7-XOJEI7Mwe3BonUEg2QhHUBpmNBd4AgKdhKZnTE

 

 

Odin Jensenius returnerer til Nærøysund som en av innlederne på Nærings- og samfunnskonferansen