Kompensasjonsordning for bedrifter rammet av nedstenging

Det er opprettet en kompensasjonsordning for bedrifter i Nærøysund som rammes av de nasjonale retningslinjene som medfører delvis nedstengning.

Kompensasjonsordning for Nærøysund kommune kan gi støtte til bedrifter som rammes av delvis nedstenging i desember 2021/januar 2022. Bedrifter som er rammet av dette kan søke om kompensasjon for dekning av faste utgifter og inntektsbortfall. Dette gjelder spesielt bedrifter som ikke faller innunder nasjonale kompensasjonsordninger. Det vil kreves dokumentasjon, men dette kan ettersendes i 2022.

I henhold til vedtak av retningslinjer gitt av formannskapet i Nærøysund kommune vil det kunne innvilges maksimum støtte på 100 000 kroner i året per aktør.

 

Søknader leveres her:

https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=3354&Cookie=0