Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 er ute på høring

Klikk for stort bildeNå er kommuneplanens samfunnsdel for 2021-2033 ute på høring.  

 

Nå er forslag til kommuneplanens samfunnsdel ute på høring. Mange innbyggere har engasjert seg og gitt flere hundre innspill om utviklingen av nærøysundsamfunnet i arbeidet så langt. Nå kan du bidra i den siste innspurten for samfunnsplanen.  

Nærøysund kommunestyre vedtok 25. mars 2021 å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 til høring og offentlig ettersyn.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens langsiktige strategi for utviklingen av samfunnet i Nærøysund. Den inneholder mål og strategier for hvordan vi ønsker å ha det i Nærøysund i fremtiden. Den legger føringer for tiltak i temaplaner, prioriteringer i økonomiplanen og for utforming av arealplaner.

 

Siste mulighet for tilbakemeldinger

Nærøysund kommune har hatt en god prosess med involvering av innbyggerne i prosessen så langt. Det har gjennom spørreundersøkelser, møter med frivilligheten, næringsliv og andre representanter fra kommunens innbyggere i alle aldre vært et omfattende forarbeid til planen som nå er ute på høring. Nå kan du som bor i Nærøysund bidra en siste gang til samfunnsplanen før den blir endelig vedtatt av kommunestyret til sommeren. Høringsrunden som nå er i gang varer til 19. mai.

Det planlegges også webinar for både næringslivet og innbyggerne for øvrig den 28. april. Nærmere info om dette kommer senere.

 

 

Planforslaget som nå ligger til høring, er basert på

  • Nasjonale forventinger
  • Regionale rammer og betingelser
  • Lokale forutsetninger og utviklingstrekk
  • Bred involvering av samfunnet

 

Alle innspill som har kommet inn i prosessen så langt kan leses ved å følge denne lenken: Innspillsbank - Nærøysund kommune (naroysund.kommune.no)

Planforslaget kan leses her: Samfunnsplanen er nå ute på høring - kom med innspill til planforslaget - Nærøysund kommune (naroysund.kommune.no)

Innspill kan sendes til Nærøysund kommune, Postboks 133, Sentrum,

7901 Rørvik, eller til post@naroysund.kommune.no.

Frist for å komme med innspill er 19.05.2021

 

Spørsmål kan rettes til samfunnsplanlegger Martin Øie Lauten på e-post martin.lauten@naroysund.kommune.no  eller telefon 994 22 716