Kommunen forbereder endring i koronatiltak

 

Tirsdag ettermiddag kom regjeringen med endrede tiltak i kampen mot koronaviruset.  Ledelsen i Nærøysund kommune er i gang med å forberede seg til den nye situasjonen, som blant annet medfører gjenåpning av barnehager og småskoletrinnet. Formannskapet i Nærøysund har dessuten utarbeidet en egen tiltaksplan som skal hjelpe privatpersoner og næringsliv som har fått økonomiske utfordringer som følge av situasjonen.

Onsdag 8. april hadde både kommunal kriseledelse og formannskapet i Nærøysund møte for å diskutere de endrede smitteverntiltakene. Kommunen har nå begynt arbeidet med å tilpasse seg de nye retningslinjene. Dette gjelder blant annet arbeidet med å åpne barnehager og skoler igjen. Det ble tirsdag ettermiddag kjent at barnehager skal åpnes 20. april, mens småskoletrinnene starter opp mandagen etter, den 27. april. Også de som driver med såkalt en-til-en-kontakt får starte opp igjen i løpet av april. Først de som driver helsefaglig behandling som fysioterapeuter og psykologer. De får åpne fra 20. april. Mens andre bransjer som frisører og hudpleiere skal få åpne senest 27. april.

Full informasjon om regjeringens nye tiltak kan finnes her

 

Forbereder gjenåpning

Nærøysund kommune har startet arbeidet med å planlegging av gjenåpning av sine barnehager og skoler. Det vil bli stort fokus på dette i uken etter påske. Det vil blant annet bli en egen planleggingsdag for barnehageansatte og lærere i forkant av åpning. For skolen vil dette sannsynligvis bli 24. april. Denne dagen vi det derfor bli begrenset hjemmeundervisning for elever på småtrinnet.

Kommunen venter fortsatt på endelig forskrift fra sentrale myndigheter om hvordan gjenåpning vil foregå. Men det forventes at det må settes inn en del tiltak. Blant annet med mindre grupper av barn enn tidligere. Det vil også for øvrig bli stort fokus på smittevern og hygiene, blant annet med økt renhold av berøringsflater og andre utsatte områder på skoler og barnehager.

Det vil fortsatt bli tilbud om hjemmeundervisning for elever i risikogrupper eller som har familiemedlemmer i denne gruppen. I tillegg vil det være viktig at elever eller lærere som har symptomer på luftveisplager må isoleres og ikke være på skolen.

 

Følg nasjonale retningslinjer

Kommunen oppfordrer aktører innen de næringene som får åpne opp virksomheten sin igjen etter pålagt stenging om å følge nasjonale retningslinjer rundt smitteverntiltak. Regjeringen har signalisert at de vil ha disse på plass før gjenåpning kan skje. Det betyr at selv om det åpnes opp for virksomhet igjen så må en påregne noen begrensninger og tilpasninger for å hindre smitte. Alt blir dermed ikke som før selv om en får åpne dørene for kunder og klienter igjen.

 

Vil diskutere 17. mai

Alt vil ikke bli som før på lang tid framover. Nå er det fokus på å få gjenåpnet skoler, barnehager og ulike en-til-en-tilbud. Regjeringens tiltak medfører også at forbud mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern fortsatt vil gjelde frem til 15. juni.

Hva dette har å si for blant annet 17. mai-markeringen i Nærøysund er ikke klart. Ordfører Amund Hellesø sier at kommunen ønsker et møte med lederne av alle 17. mai-komiteene i Nærøysund etter påske for å legge felles retningslinjer på dette området.

 

Tiltakspakke fra formannskapet.

I formannskapets møte onsdag ettermiddag ble det dessuten vedtatt en tiltakspakke. Denne skal bidra til å lette de økonomiske trykket på både innbyggere i kommunen og på lokalt næringsliv. Pakken omfatter blant annet mulighet til å utsette innbetaling av kommunale avgifter, samt at en del planlagte prosjekt kan settes i gang tidligere enn planlagt for å sikre arbeid til lokale og regionale næringsaktører.

Les mer om tiltakspakken her

 

 

 

Hold smittevernfokus

Selv om det nå lettes på noen av tiltakene så betyr dette slett ikke at vi kan senke skuldrene og tenke at dette er over. Det er viktig å holde fokus på smittevern, det gjelder ikke minst nå som en går inn i påska. Dette vil blant annet si:

 • Husk hyppig håndvask og desinfisering.
 • Karantene eller hjemmeisolasjon ved sykdom, nærkontakt med syke, hjemkomst etter utenlandsreiser m.m.
 • Unngå håndhilsing og klemming.
 • Husk god hoste- og nysehygiene.
 • Avstandsbegrensning på to meter, unntatt for personer som lever sammen til daglig. I butikker og apotek hvor to meter kan være vanskelig å overholde, bør man ha en avstand på minst én meter.
 • Maksimalt fem personer kan være sammen utendørs, unntatt for personer som lever sammen til daglig. 
 • Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig, og dette avklares med arbeidsgiveren.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende er stengt.
 • Det er ikke tillatt med besøk på sykehjem og andre institusjoner for sårbare grupper.
 • Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.
 • Begrens også innenlands reise så mye som mulig.
 • Se generelle råd og gode vaner som forebygger smitte av koronaviruset på helsenorge.no.