Kommunal kompensasjonsordning for bedrifter 2021

Nærøysund kommune har mottatt tilskudd fra staten for å kunne kompensere lokale virksomheters tap og kostnader som følge av koronapandemien.

Nærøysund kommune har til sammen mottatt kr 1 459 959,- fra staten som skal gis som tilskudd til lokalt næringsliv. Midlene har kommunen mottatt for å kunne avhjelpe virksomheter som har fått tapte inntekter eller økte kostnader som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

Midlene skal også fungere som en støtte for bedrifter som har falt utenfor de nasjonale kompensasjonsordningene. Søknader fra reiselivs-, arrangement- og servicenæringer skal prioriteres.

Ut over dette står kommunen fritt til å kunne vurdere søknader basert på den lokale situasjonen og tiltak som best mulig samsvarer med den situasjonen som er i vår region nå, hvor tiltak for omstilling, utvikling og samarbeid vil vektlegges.

Alle søknader skal sendes via portalen: regionalforvaltning.no. Dersom du eller din bedrift ikke har registrert søknad her før, må ny bruker opprettes. For å komme direkte til søknadsskjemaet for denne kompensasjonsordningen så klikk HER

Det er viktig å kunne dokumentere tap av inntekt eller faktiske kostnader, som skal lastes opp som vedlegg til søknaden. Dette kan være regnskap, forklaringer, kvitteringer eller annen dokumentasjon. Kommunen kan også etterspørre ytterligere dokumentasjon ved behandling av søknaden.

Det må også i søknaden opplyses om din virksomhet har mottatt annen offentlig støtte i form av de nasjonale kompensasjonsordningene.

Kommunen behandler nå søknader fortløpende.

Kontaktinfo

Dag-Roar Opdal
Rådgiver
E-post
Telefon 959 33 879
Camilla Vågan
Strategi- og samfunnssjef
E-post
Telefon 971 58 250