Kom med innspill til trafikksikkerhetsplanen

Klikk for stort bildeBåde kjørende, syklende og gående skal ivaretas i Nærøysund kommunes trafikksikkerhetsplan. Nå oppfordres innbyggere og andre til å komme med innspill til konkrete tiltak i planen.  

Nærøysund kommune er i gang med å utarbeide sin temaplan for trafikksikkerhet for perioden 2022-2026. Nå er det mulig å komme med innspill om konkrete trafikksikkerhetstiltak i kommunen.

Arbeidet med trafikksikkerhetsplanen startet i mars og nå ønsker Nærøysund kommune innspill fra innbyggerne og andre som kan bidra til at Nærøysund blir en enda mer trafikksikker kommune.

Trafikksikkerhetsplanen skal lages på det grunnlag av det nasjonale nullvisjonsmålet om ingen drepte i trafikken. Den skal dessuten bidra til trafikksikkerhetsarbeid i kommunens øvrige planer. Det skal legges til rette for bedre gang- og sykkelveier samt kollektivtrafikk.

Det er en stund siden det sist ble utarbeidet trafikksikkerhetsplaner. I gamle Nærøy er det en plan for perioden 2015-2018, mens i gamle Vikna er den nyeste planen fra 2007. Det er derfor viktig at trafikksikkerhetsplanen oppdateres til dagens situasjon.

Har du et innspill som kan bidra til å gjøre Nærøysund til en enda mer trafikksikker kommune bør du benytte anledningen til det nå og fram til 1. september. Det kan komme innspill fra hele kommunen. Samtidig vil det være høyt fokus på områder der mange folk ferdes. Det kan være i forbindelse med skolene og skoleveiene, ved idrettsanlegg og andre samlingspunkter. Det er en målsetning at flere barn skal kunne gå eller sykle til skolen og fritidsaktiviteter. Det samme gjelder for voksne som vi gå eller sykle til jobb. Det legges derfor opp til sammenhengende gang og sykkelstier i Rørvik og Kolvereid, samt til næringsområder.

Samtidig er det mulig å melde fra om ulykkespunkt, kryss som kan være trafikkfarlige og andre tiltak som kan bedre trafikksikkerheten. Dette skal bidra til å redusere antall trafikkulykker til et minimum.

Det er også ønskelig med andre innspill som kan øke bevisstheten rundt trafikksikkerhet på andre områder. Dersom noen har tanker om hvordan dette kan gjøres i skoler eller samfunnet for øvrig er det også tiltak det kan komme innspill om.

Fristen for å komme med innspill er 1. september 2021. Innspill sendes stil post@naroysund.kommune.no eller postboks 133, Sentrum, 7901 Rørvik.

For nærmere opplysninger kontakt Roger Bratland tlf: 951 715 28 eller epost roger.bratland@naroysund.kommune.no