Kom med forslag til nytt veinavn

Klikk for stort bildeNærøysund kommune ønsker innspill på godt navn til veien som starter her ved hotellet og Bakkalandet XO og går ned mot Kolvereidvågen. 

 

Formannskapet i Nærøysund tok den 20. april den endelige avgjørelsen på hvilken av de to veiene som heter «Nyvegen» i Nærøysund som må endre navn. Nå er prosessen satt i gang for å finne ett nytt navn til det som fram til nå har vært «Nyvegen» på Kolvereid.

Det er ikke mulig å ha samme navn på to veier i samme kommune. Dette skyldes blant annet at det ikke skal skape usikkerhet og feil ved utrykning av nødetater samt ved levering av post og varer. Ved kommunesammenslåingen måtte derfor en del veier i de tidligere kommunene skifte navn. Det ble en ekstra prosess med navnet «Nyvegen». Nå har formannskapet i Nærøysund endelig vedtatt at det er veien som går inn til Rørvik fra Nærøysundbrua som skal beholde navnet. Av den grunn settes det nå i gang en prosess for å finne nytt navn på veien som går fra hotellet og ned mot Kolvereidvågen på Kolvereid.

 

Nærøysund kommune ønsker innspill og forslag på nytt adressenavn på veien. Alle har mulighet til å komme med innspill. Under kan du lese reglene som ligger til grunn ved valg av nytt adressenavn.

  1. Navn må passe inn i et samordnet system for adressering.
  2. Navnet må være unikt innenfor kommunens grenser og bør heller ikke kunne forveksles med andre navn i kommunen.
  3. Navnet bør bygge på lokal navnetradisjon og bør passe på stedet.
  4. Navnene bør være varierte.
  5. Navnet må ikke virke støtende eller komisk.
  6. Navnet bør være lett å skrive og uttale.
  7. Navn på nålevende personer skal ikke brukes. Navn på avdøde personer eller fantasipersoner skal bare brukes når det foreligger gode grunner for dette.
  8. Skrivemåten skal bygge på den lokale uttalen og ellers følge gjeldende regler for skrivemåten av stedsnavn.
  9. Navn på veier skal skrives som -veg og ikke som -vei.

 

Forslag, med begrunnelse sendes kommunen innen 31.05.2021 til:
Nærøysund kommune, Postboks 133 Sentrum, 7901 Rørvik
Eller på epost til: post@naroysund.kommune.no
 

Etter fristens utløp vil det legges frem sak for kommunens navnekomite hvor uttalelser vil bli vedlagt.

For mer informasjon kan oppmålingsingeniør Ingunn Lysø kontaktes.

 

Saksframlegg og vedtak fra formannskapet kan du se her