Inviterer til temamøte om biogass og innspill til Klima og miljøplanen

Nærøysund kommune i samarbeid med Val og Nærøysund Bondelag inviterer til temamøte om biogass og innspillmøte om klima- og miljøplanen mandag 6. marsk klokken 10.30-14.00 på Val videregående skole.

Landbrukets klimaplan viser at det er mulig oppnå jordbrukets klimaforpliktelse uten og måtte redusere jordbrukets produksjon. Dette innebærer at jordbruket må redusere klimautslipp og øke opptaket av karbon. Kommunen ønsker innspill fra bøndene på hvilke tiltak som er aktuelle å gjennomføre på bruksnivå, men også som fellestiltak. Vi vil også høre hvilke forventninger de har til kommunen i denne omstillingsprosessen. Derfor inviteres det til workshop (gruppediskusjoner) førstkommende mandag. Vi starter dagen med et temamøte om biogass og hvilke muligheter som ligger i det