Inviterer til pårørendeskole på Kolvereid

Den 1. og 8. mars inviterer Hukommelsesteamet i Nærøysund til pårørendeskole for de som er pårørende til noen som har demens. 

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. 
Gjennom faglige forelesninger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for personen med demens og for deg som pårørende. 
Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. 

Pårørendeskolen holdes over to samlinger fra kl. 18.00-21.00 
1. og 8. mars 2022 på store møterom på FriskHus på Kolvereid
Pårørendeskolen er gratis (inkluderer kursmaterial og servering). 

For nærmere opplysninger og påmelding 
kontakt Hukommelsesteamet i Nærøysund
tlf 941 39 203 (kontortid onsdager 8-15) 
epost: hukommelsesteam@naroysund.kommune.no

Påmeldingsfrist: 
14. februar 2023