Inviterer til inspirasjonsmøte - Velg melk

 

Torsdag 12. mars inviteres det til Inspirasjonsmøte med tema "Velg melk" på Val videregående skole. Målgruppen er melkeprodusenter og deres familier og målet er å bidra til utvikling og gode valg på gården. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

VELG MELK er et satsingsprosjekt for melkeprodusentene i Trøndelag og deres familier. Gjennom rådgivning og kunnskap skal
prosjektet bidra til utvikling og gode valg for gården, familien og framtida. Samarbeidsprosjekt mellom Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag bondelag, Nord- og Sør-Trøndelag bonde- og småbrukarlag, Tine Rådgivning og medlem, Norsk landbruksrådgivning Trøndelag, Innovasjon Norge, landbrukskontorene i kommunene og Fylkesmannen i Trøndelag. Det arrangeres inspirasjonsmøter over hele Trøndelag i løpet av mars og april. I Ytre Namdal så blir det inspirasjonsmøte på Val videregående skole torsdag 12. mars. Møtet starter klokka 10.30 og varer i fire timer. Det er kaffeservering en halvtime før oppstart. 

Bakgrunnen for møtet er at fra kyst til fjell i Trøndelag har vi 1600 melkebruk. Hver arbeidsplass her gir en arbeidsplass i andre sektorer, og dette gjør melkeproduksjon til en viktig distriktsnæring. Det er for mye melk i markedet. Hundre melkebønder i
Trøndelag vil i løpet av 2020 selge sin melkekvote.

Samlingen tar for seg temaene: Hvorfor VELG MELK? - Vegvalg med og uten melk, samt Mulighetsrom for utvikling - Oppfølgende rådgivning.
Det blir innlegg fra Innovasjon Norge, TINE, Norsk landbruksrådgivning, gårdbruker og Fylkesmannen.

PÅMELDING skjer til https://www.fylkesmannen.no/velgmelk  (innen 5 dager før)
Alternativ påmelding ved å kontakte landbrukskontoret i Nærøysund kommune.
Det er ingen deltageravgift på møtet