Inviterer til digital innsamling til Plan

 

Nærøysund kommune har også i år valgt å ha en digital innsamling i forbindelse med TV-aksjonen til inntekt for Plan International. Samtidig oppfordres flest mulig i Nærøysund til å bli digitale bøssebærere eller støtte aksjonen på andre måter.

Årets TV-aksjon på NRK går av stabelen førstkommende søndag den 24. oktober. I år er det Plan International som får pengene fra aksjonen.

Målet med årets TV-aksjon er å bekjempe barneekteskap. Sammen skal vi gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid, og vie seg til livet.

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Konsekvensene av barneekteskap er store – ikke bare for  jentene som giftes bort, men for barna deres og samfunnet de lever i. Jentene blir hindret i å nå sine drømmer og mål, og frarøves muligheten til å skape en god framtid.

Barneekteskap bremser utvikling og opprettholder fattigdom. Der jenter giftes bort som barn og mister muligheten til å gå på skole, øker risikoen for at de utsettes for vold og overgrep. De mister retten til å bestemme over eget liv og kropp. Derfor skal årets TV-aksjon jobbe for å få slutt på barneekteskap.

 

Gi digitalt

Nærøysund kommune har i år valgt å ha en digital innsamling.  Det innebærer at det kommer ikke til å dukke opp bøssebærere på dørene i kommunen på søndag. Likevel er det viktig at mange nærøysundere støtter opp om aksjonen og det arbeidet Plan gjør for å bekjempe barneekteskap.

– Det er stadig færre som har kontanter liggende hjemme. Derfor håper vi at folk i år heller bidrar med penger digitalt til aksjonen. Dette er en veldig viktig sak, sier Terje Settenøy, som er leder for TV-aksjonskomiteen i Nærøysund. Han håper at selv om det ikke kommer noen på døren på søndag at givergleden likevel er stor i Nærøysund.

 

Du kan gi digitalt på flere måter. Gå inn på nettsiden blimed.no for å få full oversikt over de ulike mulighetene å bidra på. 

En måte å gi er gjennom digitale bøsser. Både lokale lag og foreninger og privatpersoner kan opprette digitale innsamlingsbøsser. Du kan bidra til aksjonen ved å melde seg som digital bøssebærer.

Finn lokale digitale bøssebærere her: https://www.spleis.no/bosser/Tr%C3%B8ndelag/N%C3%A6r%C3%B8ysund

Du kan melde deg som digital bøssebærer på bilmed.no.

Privatepersoner kan også gi med telefonen. Det kan du både ved å sende en SMS eller ved ved å ringe.

Send SMS med kodeord TVA til 2133 ( da gir du 300 kr)

Ring 822 08 008 (da gir du 300kr)

Du kan sette inn ditt bidrag på innsamlingskonto: 8380 08 09005

 

Bedrifter kan også bidra til aksjonen.

Dette gjøres blant annet gjennom https://giverstafett.no/gi-gave

Eller ved å opprette en spleis: https://www.spleis.no/for-organisasjoner-bedrifter-lag-og-skoler

Spleis kan brukes også av skoler, barnehager eller lag og foreninger

Det er også mulig å sette inn bidrag på innsamlingskontoen.

 

   

Du kan bidra til aksjonen ved å bli digital bøssebærer. Se mer på blimed.no