Inviterer til deltakelse i ICDP-foreldregruppe

  

Onsdag 24. august starter det opp en ny ICDP-gruppe på Friskhus på Kolvereid i regi av kommunens familieteam. Dette er et lavterskeltilbud til foreldre som ønsker å støtte og hjelpe barnet sitt til en best mulig hverdag.

Er du nysgjerrig på hvordan du kan få et enda bedre forhold til barnet ditt?

Er du interessert i hvordan du kan støtte og hjelpe barnet ditt til en best mulig hverdag og utvikling?

Vil du vite mer om hvordan andre foreldre løser vanlige utfordringer?

Da bør du vurdere å melde deg på ICDP-kurset som Familieteamet i Nærøysund starter opp 24. august. ICDP står for International Child Development Programme og er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. ICDP ble utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo på 90-tallet.

ICDPs målgruppe er alle foreldre og profesjonelle omsorgsgivere – med norsk bakgrunn, annen kulturell bakgrunn eller er ny i Norge. Programmet er lett tilgjengelig, men grundig faglig forankret.

Dette er et lavterskeltilbud og man trenger ikke å kjenne på spesielle utfordringer for å delta. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn gjennom erfaringsdeling og åtte temaer for godt samspill.

 ICDP har tre hovedmål:

  • Å fremme den positive oppfatningen av og holdningen til barnet.
  • Å øke forståelsen av hvor viktig samhandlingen mellom omsorgsgiver og barn er for barnets utvikling.
  • Å styrke omsorgsgivers oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende.

I Nærøysund er det Anita Marø fra Familieteamet og familiekoordinator Malin Laukvik som er veiledere. Gruppemøtene går over åtte kvelder, med halvannen time hver gang.

Det er åtte plasser på gruppa, påmelding innen 20. august.

Påmelding skjer til

Anita Marø – familieteamet tlf. 92226953

Malin Laukvik - familiekoordinator tlf. 90417528