Invitasjon til informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel - sjøarealene  

Det invigteres til informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel sjøarealene i  Rørvik samfunnshus torsdag 30.mars kl. 17.00-19.00

Nærøysund kommune har besluttet å videreføre arbeidet med kystsoneplan i egen regi. Arbeidet gjennomføres nå sammen med pågående arbeid med kommuneplanens arealdel (landdelen).

I den forbindelse inviteres grunneleierlag, interesseorganisasjoner, næringsaktører og andre med interesse for planarbeidet og sjøarealene til informasjonsmøte.

Agenda:

  • Status og oversikt over innspill
  • Prosess og framdrift i planarbeidet
  • Spørsmål

Kontaktinformasjon

Eli Egge
Enhetsleder
E-post
Mobil 41 69 42 55
Dag-Roar Opdal
Rådgiver
E-post
Telefon 95 93 38 79