Informasjon til grunneiere angående uttak av mink på Viknaøyene 2023-2028

Fra minkuttak på Fedje Kjell Arne Steinsvik

Statens naturoppsyn og Nærøysund kommune ønsker å gå i gang med tiltak for å hindre mink i å spre seg til øyrekka som går fra Edøya i nord til Sør-Gjæslingan i sør.

I dette området har Statens naturoppsyn lyktes med å fjerne all mink (totalt 107 mink), og en ser nå en positiv utvikling for bakkehekkende fugl.

Etter at den siste minken ble fjernet er erfaringen at det vandrer mink til dette området fra øyene i nord. Dei fleste av disse blir fanget i fellene Statens naturoppsyn har i området, men for å hindre at mink på ny etablerer seg ønsker man nå å ta ut mink i tilgrensende områder (se skravert område på kart).

Uttak av mink blir gjort ved hjelp av hunder som er trent til å spore opp mink og markere hvor den ligger i dagleiet. Når minken er lokalisert blir den avlivet med 22.kaliber eller hagle. Det vil bli brukt unge hunder som er under opptrening sammen med erfarne hunder slik at unghundene skal få nyttig erfaring til videre arbeid i sjøfuglreservat langs kysten.

Arbeidet blir utført i intensive perioder på 3-5 dager i perioden 1.aug – 30. april. Uttaket vil foregå mellom 2023 og 2028.

 

For spørsmål om tiltaket ta kontakt med seniorrådgiver i Statens Naturoppsyn Anders Voss Thingnes: Telefon: 03400/73 58 05 00, Mobil: 91872845, epost: anders.voss.thingnes@miljodir.no

eller rådgiver skogbruk i Nærøysund kommune Egil Solstad telefon: 959 06 702 epost: egil.solstad@naroysund.kommune.no.

 

Kontaktinformasjon

Egil Solstad
Rådgiver skogbruk
E-post
Mobil 95 90 67 02