INFORMASJON TIL ABONNETER TILKNYTTET NÆRØYSUND VANNVERK

På grunn av sprangskifte (omvelting av vannmassen) i vannkilden kan abonnenter tilknyttet Nærøysund vannverk oppleve at det er en del farge på vannet i en periode fremover. Fargeverdiene ligger innenfor kravene til drikkevann. Det arbeides kontinuerlig med å justere inn prosessen på vannverket. De forhøyde fargeverdiene medfører ingen helsefare, det er trygt å drikke vannet.

Mvh

Kommunalteknikk Nærøysund kommune