Informasjon fra apotekene

De to apotekene i Nærøysund har kommet med en felles henstilling til innbyggerne i forbindelse med koronautbruddet. Les anmodningene fra dem her: 

 

Til alle våre kunder

 

Det er viktig at alle bidrar for å unngå smitte i apotekene.

Hvis du har nok medisiner og apotekvarer hjemme, anbefaler vi at du utsetter apotekbesøket til når du trenger det.

Ikke oppsøk apoteket dersom du er smittet, er i karantene eller er forkjølet/har symptomer på luftveisinfeksjon.

Men det finnes fortsatt mulighet for å få varer du trenger:

  • Andre personer kan hente medisiner og andre apotekvarer for deg i apoteket, men da er det veldig fint om du først ringer oss slik at vi får avklart ting på telefonen
  • Hvis du ikke kan unngå å komme til apoteket og er i hjemmekarantene ønsker vi at du ringer apoteket først, slik at vi sammen kan avtale besøket
  • Vi oppfordrer at du bestiller varen på nettet til apoteket, slik at ventetiden i apoteket minimeres. Du vil da få en SMS når varene er klar til henting

 

Vi har innført en rekke tiltak i apoteket for å redusere smittefare for våre kunder og ansatte. Vi har blant annet begrensninger på antall kunder som får være inne på apoteket samtidig.

Hold alltid 1 meter avstand til andre kunder og personalet.

I tillegg vil vi oppfordre alle til og ikke handle mer varer og legemidler enn de trenger. Statens legemiddelverk har innført rasjonering på en rekke legemidler for å unngå mangelproblematikk.

 

Apotek 1 Nærøy                                                                                  

Tlf: 743 82 320                                                                                    

Mail: apotek1.naeroy@apotek1.no                                                   

Internett: apotek1.no                                                                         

 

 

Vitusapotek Rørvik

Tlf: 743 60 550

 Mail: rorvik@vitusapotek.no

 Internett: vitusapotek.no