Influensavaksinering i Nærøysund 2021/2022

Vaksinasjondager i uke 43 og uke 44  

Nærøysund Kulturhus, Kolvereid: 

torsdag   28.10.2021  kl. 09-14

fredag    29.10.2021  kl.09-13.30

torsdag  04.11.2021  kl. 09-14

Rørvik Samfunnshus: 

torsdag  28.10.2021  kl. 09-14

 fredag   29.10.2021   kl. 09-13.30

torsdag  04.11.2021  kl. 09-14

Ingen timebestilling men vi ber å holde god avstand i vaksinasjonslokalene til enhver tid og ikke møte opp ved feber, luftveisinfeksjon eller karantene, vi forventer å få nok vaksine

Det settes årets influensavaksine og vaksine mot lungebetennelse for de som ønsker (den anbefales å settes ca. hvert 10. år for eldre over 65)

Pris; Pneumokokkvaksine  350,-

Influensavaksine er gratis til risikogruppene (50,- egenandel for de uten frikort hvis vaksineringen skjer på legekontor)

 

Disse får vaksine: personer  over 65 år, barn og voksne i definerte risikogrupper (se egen info), helsepersonell og svinerøktere

OBS: Vaksinen gjennom kommunen og legekontorene er forbeholdt risikogrupper og helsepersonell. Yngre personer som ikke er i målgruppen bes å ikke møte opp og kontakte apotek eller sin bedriftshelsetjeneste for vaksinering (krever ingen resept).

 

Disse får vaksine:

Personer over 65 år,  helsepersonell, svinerøktere, samt barn og voksne i definerte risikogrupper (se oversikt under)

Barn og voksne i risikogrupper:
• diabetes mellitus, type 1 og 2
• kronisk luftveissykdom
• kronisk hjerte- og karsykdom
• kronisk leversvikt
• kronisk nyresvikt
• kronisk nevrologisk sykdom eller skade
• nedsatt immunforsvar
• svært alvorlig fedme (BMI over 40)
• annen alvorlig eller kronisk sykdom

OBS: 
Vaksinen gjennom kommunen og legekontorene er forbeholdt risikogrupper og helsepersonell. Yngre personer som ikke er i målgruppen bes å ikke møte opp og kontakte apotek eller sin bedriftshelsetjeneste for vaksinering (krever ingen resept).