Hvilke bærekraftmål er viktig for deg?

Klikk for stort bildeFNs 17 bærekraftmål skal ligge til grunn for Nærøysund kommunes samfunnsplan. Kommunen ønsker innspill fra innbyggerne på hvilke mål det skal satses mest på.  Nærøysund kommune setter nå i gang arbeidet med å utarbeide en samfunnsplan. Samfunnsplanen er et av kommunens aller viktigste styringsdokument og legger føringer for utvikling mange år framover. Planen skal tuftes på FNs bærekraftmål og første steg på veien mot planen er å finne ut hvilke av de 17 bærekraftsmålene som er viktigst for kommunens innbyggere.

Kommuneplanens samfunnsdel er sammen med arealdelen det viktigste styringsdokumentet for kommunen. Nå har arbeidet med å lage Nærøysund kommunes samfunnsplan i gang, og målet er at denne skal være ferdig rundt neste sommer. Samfunnsplanen vil da være gjeldende til 2033.

 

Velg ut de viktigste

Det er føringer fra regjeringen at kommunenes samfunnsplaner skal legge FNs bærekraftsmål til grunn. Det ønsker Nærøysund kommune å gjøre. Totalt er det 17 bærekraftsmål og underordnet disse er det 169 delmål.

– Det sier seg selv at vi kan ikke gå like nøye inn i alle målene. Derfor setter vi nå i gang en undersøkelse for å høre hvilke av bærekraftsmålene som er viktigst for innbyggerne i Nærøysund kommune, sier Martin Øie Lauten, som er kommunens samfunnsplanlegger. Sammen med resten av plangruppen inviterer han alle innbyggere til å svare på en enkel spørreundersøkelse på nett.

– Undersøkelsen består av tre spørsmål. Det er først kjønn, så hvilken aldersgruppe du tilhører. Til slutt må du krysse av for hvilke fem av de 17 bærekraftsmålene som er viktigst for deg. Svaret er helt anonymt, sier Lauten.

 

Svaret har stor betydning

Undersøkelsen vil være åpen gjennom hele sommeren. Til høsten skal plangruppen gjennomgå svarene og finne ut hvilke bærekraftsmål er viktigst å satse på for innbyggerne i Nærøysund. De 5-7 målene som flest har valgt ut vil få ekstra fokus i kommunens videre arbeid med samfunnsplanen. I september

Nærøysund kommune ønsker god involvering fra innbyggerne i hele prosessen med samfunnsplanen. Plangruppen håper at så mange som mulig bruker to minutter til å svare på undersøkelsen og dermed legge grunnlag for viktig planlegging for Nærøysund kommune i mange år framover.

 

Les mer om FNs bærekraftsmål her

 

Fyll ut spørreundersøkelsen her

 

Klikk for stort bildeFormannskapet er Nærøysund kommunes planutvalg og skal jobbe tett med administrasjonens plangruppe som har fullt fokus på utarbeidelsen av kommunens samfunnsplan nå. Kommunestyret og formannskapet har nettopp vedtatt planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel.