Høring - Osan settefisk AS søker om utvidet akvakulturtillatelse

Osan Settefisk AS søker om utvidet akvakulturtillatelse for settefisk på lokaliteten 13181 Osavatnet.

Søknaden gjelder tillatelse til produksjon av større settefisk ved å utvide tillatelsen fra 6 500 000 stk. til 10 000 000 stk. settefisk pr. år. Planene innebærer en produksjon av inntil 2 800 tonn settefisk pr. år. Behovet for større og flere settefisk av laks har gjort en utvidelse aktuell. 

Følg linken for mer informasjon om søknaden og høringsfrist. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon