Hold fokus – hold deg oppdatert – hold avstand – hold hendene rene – hold deg frisk

 

To måneder er gått siden de strenge koronatiltakene ble innført her i landet. Gradvis så lettes  det på tiltakene i samfunnet. Nærøysund kommune oppfordrer innbyggerne om å følge de nasjonale retningslinjene for bekjempelse av koronaviruset.

Det kan være utfordrende å holde seg oppdatert på de nasjonale retningslinjene for å bekjempe koronaviruset. De siste ukene har det kommet flere endringer. I Nærøysund kommune har vi stort sett fulgt de retningslinjene som regjeringen og øvrige sentrale myndigheter har kommet med. Det gjør vi fortsatt. Den beste måten å holde seg oppdatert er å følge med på det som legges ut fra sentralt hold.

De viktigste nettadressene er:

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Helsenorge: https://helsenorge.no/koronavirus

Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

 

Følg rådene

Det minnes om at selv om det har blitt lettet opp på enkelte områder og samfunnet er på vei tilbake til en mer normal situasjon så er smittefaren fortsatt stor. Det må være fokus på å holde avstand til andre. Tenke på god hånd- og hostehygiene og ikke minst ikke gå ut blant andre mennesker dersom du har symptomer på luftveisplager.

Alle må også følge de nasjonale retningslinjene om hvor mange som kan være samlet på ett sted. Dette gjelder både private arrangement og åpne arrangement. Også her må avstandsreglene overholdes.

Kommuneoverlege Sabine Moshövel har laget en informasjonsskriv til arrangører som planlegger arrangement for inntil 50 personer. Se hennes råd her: 

 

Nye testkriterier

Det har den siste tiden blitt gjort endringer i testkriteriene for koronaviruset. Nærøysund kommunes rutiner rundt dette kan du finne her:

https://www.naroysund.kommune.no/nyheter/nye-rutiner-for-testing-av-koronavirus.16038.aspx

Nærøysund har per 1. august testet i rundt 350 personer. Så langt har ingen testet positivt på covid-19 i kommunen.