Hodebra i Nærøysund kommune

Nærøysund kommune satser på Hodebra. Hodebra handler om å fremme mental sunnhet for befolkningen i hele Trøndelag. Les mer om dette her

Målet for Hodebra i Nærøysund kommune er å bygge og formidle kunnskap om faktorer som fremmer psykisk helse. Videre styrke inkluderende møteplasser (alle med) og inspirere flere, til å gjøre gode valg for egen helse, gjennom å oppfordre til å:

 

•Gjøre noe aktivt (Act)

•Gjøre noe sammen (Belong)

•Gjøre noe meningsfylt (Commit)

 

Å fremme psykisk helse omhandler egentlig alt som gjør livet godt å leve. Det er viktig at kroppen vår fungerer, men det er altså minst like viktig at vi trives og har det bra.

 

 

ABC Hodebra virker med tre enkle grep

Klikk for stort bilde  

Gjør noe aktivt (Act)

Hvis du holder deg aktiv, vil du føle deg gladere. Det blir også lettere å håndtere hverdagens utfordringer. Å være i aktivitet er Hodebra!

Hvorfor virker det?

Forskning viser, er at mennesker, som holder seg fysisk, mentalt, sosialt og åndelige aktive, har bedre mental sunnhet enn dem som ikke gjør det. Når vi holder oss aktive, føler vi oss gladere, og vi håndtere lettere de dagligdagse utfordringene. Dessuten kan det lindre psykiske lidelser såsom angst og depresjon.

 

Forslag til Act i Nærøysund kommune i uke 40

 

Klikk for stort bilde 

Gjøre noe sammen (Belong)

 

Når du er med på sosiale aktiviteter og bygger gode relasjoner til andre, så gir det en følelse av å høre til. Å være en del av fellesskapet gir støtte i hverdagen. Å engasjere seg er Hodebra!

 

 

Hvorfor virker det?

 

Det er avgjørende for vår psykiske helse at vi har en følelse av å høre til og er en del av et fellesskap. Når vi involverer oss i sosiale aktiviteter øker vi sjansene for å bli kjent med nye mennesker, og dermed bli en del av et felleskap. Jo flere gode sosiale relasjoner en person har, jo bedre vil han eller hun være i stand til å klare de utfordringene, som livet rommer. I et fellesskap er det lettere å få støtte.

Forslag til Belong i Nærøysund kommune i uke 40

 

 

Klikk for stort bilde 

 

Gjøre noe meningsfylt (Commit)

 

Å jobbe for en god sak (frivilligheten f.eks) gir noe å brenne for, å være stolt av. Å hjelpe andre gir takknemlighet og livsglede. Å gjøre noe meningsfylt er Hodebra!

Hvorfor virker det?

 Å gi seg selv utfordringer, og nå sine mål, selv de små målene, gir en følelse av å ha utretta noe og en sterkere selvfølelse, Alt dette er viktig for at vi skal ha god psykisk helse. På samme måte har frivillig arbeid og ting man gjør for å hjelpe andre, samt bidrag til fellesskapet en positiv effekt i forhold til å gjøre både seg selv og andre glade. Det øker følelsen av mening og formål i livet.

Forslag til Commit i Nærøysund kommune i uke 40

 

  • Beboerne ved Nbbs får besøk med musikals innslag fra Rolf og John Martin, dette er ett samarbeid i prosjektet» Det går likar no» sammen med Nærøysund Demensforening, tirsdag 5 oktober
  • Røde kors besøkstjeneste -ønsker nye medlemmer velkommen- hele uke 40
  • Rørvik Sanitet har åpent arbeidsmøte hver mandag klokken 18
  • Mental Helse og Lhl Rørvik – åpen møteplass torsdag 7 oktober- middagsservering
  • Markering av Verdensdagen for psykisk helse arrangeres av Mental Helse Ytre Namdal ved Norveg

 

 

 

For å se flere aktviteter gå innom Friskus Nærøysund

 

For mer informasjon om Hodebra - se her