Hege Sørlie styreleder ved Ytre Namdal Vekst

Klikk for stort bildeMangeårig daglig leder Ragnar Moen (til venstre) og ditto styreleder Kjell Skjevelnes har rundet av i Ytre Namdal Vekst – inn på laget har ny daglig leder Marit Måøy Holm (til høyre) og styreleder Hege Sørlie kommet. I midten ordfører Amund Hellesø, som representerer eneeier Nærøysund kommune. 

Siden 2004 har Kjell Skjevelnes vært styreleder i Ytre Namdal Vekst. Nå har han fått avløsning i Hege Sørlie, kommunedirektøren i Nærøysund kommune.

Etter at Nærøy og Vikna ble ett ved siste årsskifte, har storkommunen vært eneeier av Ytre Namdal Vekst. Ved generalforsamlingen sist uke overtok Sørlie ledervervet etter Skjevelnes som har hatt oppgaven gjennom de siste 16 årene.
Samtidig med at Kjell Skjevelnes fikk avløsning, har også Ragnar Moen, daglig leder siden starten i 1991, trappet ned. Fram til Moen 1. oktober runder helt av, vil han jobbe som rådgiver i virksomheten.
På generalforsamlingen ble avgangen til de to veteranene behørig markert. Kjell Skjevelnes takket for det langvarige oppdraget, og fremhevet at det for hans del har vært en fornøyelse fra start til slutt.

Enestående opptur
– Jeg gleder meg stort over utviklingen, det gode omdømmet og den sterke kulturen som er bygget. Utvikling og resultat ved Ytre Namdal Vekst har vært særs bra. Oppbygging av en solid virksomhet er bare en side av saken; like viktig er alle menneskene som har fått erfare personlig framgang i et trygt og godt arbeidsfellesskap. Kvaliteten på personalet er et tydelig bevis på den sterke posisjonen som Ytre Namdal Vekst har opparbeidet, framholdt avtroppende styreleder.

Ragnar Moen, daglig leder fram til 1. juni, er på sin side glad for at visjonen «Vi utvikler mennesker» over lang tid både er blitt oppfylt og godt etterlevd.

– Jeg er trygg på at grunnlaget for videre personlig vekst, samt betydelige varige verdier for storsamfunnet fortsatt skal være til stede, sa Moen. Han understreket at selv om samhandlingen med lokalt næringsliv er betydelig, så er «verdiskapingen» på det personlige planet gjerne vel så viktig for Ytre Namdal Vekst.

Det nye styret
Foruten leder Hege Sørlie har styret følgende medlemmer: Eli Egge, Frode Lauritzen, Dagfinn Eriksen og Lise Marit Rødnes. Varamedlemmer er Åsgeir Einar Hansen og Marit Pedersen.
Med erfarne folk fra både lokalt næringsliv, kommuneadministrasjonen og ansatte mener fersk daglig leder Marit Måøy Holm at det nye styret blir en ressurs.
– På vegne av Ytre Namdal Vekst ser jeg fram til samarbeid og utvikling. Mye ligger til rette for å ta virksomheten nye steg videre. Vi har flinke medarbeidere og godt samarbeid med NAV, eierkommunen og næringslivet – samt at vi tilbyr produkt og tjenester som markedet etterspør, sier daglig leder Marit Måøy Holm.