Har fått full oversikt over helsetilstanden

Klikk for stort bildeFolkehelsekoordinator Anne Lene Gregersen er fornøyd med at de nå har fått klart oversiktsdokumentet som viser oversikt over helsetilstanden til innbyggerne i Nærøysund kommune. 

Folkehelseloven krever at kommunene skal ha en oversikt over helsetilstanden i befolkningen, samt hvilke faktorer som kan virke inn på helsetilstanden. Nå ligger Nærøysunds første oversiktsdokument klar på kommunens nettside og det skal være et viktig grunnlag for all videre planarbeid i den nye kommunen.

 

Oversiktsdokumentet over helsetilstanden er det første store plandokumentet som ligger klar for Nærøysund kommune. Dette er først ut fordi det skal være et viktig grunnlagsdokument for videre planarbeid i den nye kommunen. En oversikt over innbyggernes helsetilstand er viktig når nye planer skal utarbeides. Oversiktsdokumentet er også verdifullt i andre sammenhenger når det skal tas beslutninger om prioriteringer og utforming av tiltak.

 

Omfattende kunnskapsgrunnlag

Det er folkehelsekoordinator Anne Lene Gregersen som har stått i spissen for utarbeidelsen av oversiktsdokumentet sammen med kommuneoverlege Sabine Moshövel, planlegger Ragnhild Wendelbo Melgård og samfunnsplanlegger Martin Øie Lauten. Kommunalsjefene for Oppvekst og familie og Helse og velferd Kirsti Sandnes Fjær og Marit Pedersen har også vært involvert i arbeidet, sammen med flere andre tjenester.

Den omfattende oversikten er nå tilgjengelig på Nærøysund kommunes hjemmesider. Her kan du finne oversikt over alt fra befolkningssammensetning til innbyggernes levevaner og helsetilstand. Statistikken og øvrig informasjon er kategorisert på ulike områder og er oversiktlig å finne fram i.

 

Holdes oppdatert

– Målet med oversiktsdokumentet er at det skal ligge til grunn for videre arbeid med planverk samt satsinger og prioriteringer i kommunen. Samtidig er dette et viktig kunnskapsdokument som også skal kunne brukes av andre for å se hvordan befolkningen i kommunen er sammensatt og folkehelsetilstanden i kommunen, sier Anne Lene Gregersen.

Oversiktsdokumentet skal utarbeides hvert fjerde år. Det skal derimot holdes oppdatert med de nyeste opplysningene når de kommer.