God respons fra befolkningen

Nærøysund kommune gikk tidligere i uken ut og ba helsepersonell som bor i kommunen og som ikke er ansatt i kommunehelsetjenesten om å registrere seg. Det samme gjelder de som ønsker å bidra med frivillig innsats i forbindelse med koronasituasjonen. Responsen har vært meget god.

Over åtti personer med helsefaglig bakgrunn og mer enn femti som ønsker å bidra til frivillig innsats har så langt meldt seg gjennom kommunens nettside.

– Dette er veldig gledelig. Jeg visste ikke at det var så mange med helsefaglig bakgrunn som var tilgjengelig i Nærøysund, sier kommunalsjef for helse og velferd Marit Pedersen. Målet med registreringen er å kunne sikre at det er nok hjelpende hender dersom det oppstår et omfattende utbrudd av koronaviruset i Nærøysund.

Både helsefagarbeidere, sykepleiere, tannleger, fysioterapeuter og andre med helsefaglig bakgrunn har registrert seg på skjemaet på nettsiden. Kommunens ressurssenter har mottatt alle registreringene som har kommet så langt og de har laget en liste over kompetansen til de som har meldt seg.

– Ressurssenteret vil plukke folk etter behov. Det vil bli tatt kontakt med den enkelte etter hvert, sier Pedersen. På vei inn i denne helgen har kommunen nok folk på jobb fra den ordinære staben, men situasjonen kan endre seg, og allerede neste uke kan det være behov for mer folk. Da er det en styrke at en har tilgang på personer med helsefaglig bakgrunn.

Kommunen gikk også ut og ba de som ønsker å stille opp med frivillig innsats om å registrere seg på nettsiden. Også her var responsen god. Det har kommet inn over femti henvendelse via nettsiden. Dessuten er kommunen i dialog med flere frivillige lag og foreninger, så interessen for å hjelpe er stor. Det jobbes nå med å kartlegge behov for hva frivillige kan bidra med på ulike områder. Det vil bli behov for flere gjøremål som det ikke trengs fagutdannet personell til. 

Det er ennå ikke for sent å registrere seg som tilgjengelig helsepersonell eller som frivillig i Nærøysund kommune.

De med helsefaglig utdannelse kan registrere seg her:

https://skjema.naroysund.kommune.no/skjema/NAR135/

 

Frivillige kan registrere seg her:

https://skjema.naroysund.kommune.no/skjema/NAR136/nsker_du__hjelpe_andre_innbyggere_i_Nrysund_i_forbindelse_med_coronaviruset