Gjennomfører influensavaksinering i uke 45


Klikk for stort bilde 

 

Nærøysund kommune vil gjennomføre influensavaksinering for personer i risikogruppene i uke 45, det vil si første uke i november. Det vil bli mulig å ta vaksinen både på Kolvereid og Rørvik.

Vaksinasjondager i uke 45 klokka 09.00-15.00:

Nærøysund Kulturhus, Kolvereid:

tirsdag   03.11.2020

onsdag   04.11.2020

torsdag  05.11.2020

 

Rørvik Samfunnshus:           

onsdag   04.11.2020

torsdag  05.11.2020

fredag   06.11.2020

 

Det er ingen timebestilling, men vi ber å holde god avstand i vaksinasjonslokalene til enhver tid og ikke møte opp ved feber, luftveisinfeksjon eller karantene.

 

Det settes årets influensavaksine og vaksine mot lungebetennelse for de som ønsker (den anbefales å settes ca. hvert 10. år for risikogrupper)

Pris:                               

Pneumokokkvaksine  350,-

Influensavaksine 50,- egenandel, gratis for de med frikort

 

 

Disse får vaksine

Personer over 65 år, barn og voksne i definerte risikogrupper (se egen info), helsepersonell og svinerøktere

OBS: FHI og regjeringen har forbeholdt all influensavaksine både gjennomkommunen, apotek og legekontor til risikogrupper frem til 1. desember 2020. Det er derfor ikke lov å vaksinere yngre friske folk før 1. desember og vi ber disse å ikke møte opp, men kontakte apotek eller bedriftshelsetjenesten for vaksinering etter 1. desember 2020.

På grunn av koronaepidemien har Nærøysund kommune betydelig flere doser vaksine tilgjengelig enn tidligere år. Alle i risikogruppene anbefales å vaksinere seg. 

 

 

 

Disse anbefales spesielt influensavaksine:

Alle fra fylte 65 år

Beboere i sykehjem og aldersboliger

Barn og voksne med:

 

• diabetes mellitus, type 1 og 2

• kronisk luftveissykdom

• kronisk hjerte-og karsykdom

• kronisk leversvikt

• kronisk nyresvikt

• kronisk nevrologisk sykdom eller skade

• nedsatt immunforsvar

• svært alvorlig fedme (BMI over 40)

• annen alvorlig eller kronisk sykdom

Gravide fra 12. svangerskapsuke

 

Hvorfor vaksinere seg?

Nær 1,6 millioner barn og voksne i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan beskytte mange av disse.

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa kan sykehusinnleggelse være nødvendig. Noen får varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom.

Personer med hjerte-/karlidelser er i influensasesongen mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død enn ellers i året. Influensavaksinasjon kan bidra til å beskytte mot slike hendelser.

Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er også mer utsatt enn andre friske kvinner for følgesykdommer, som for eksempel lungebetennelse.

Influensa hos spedbarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten gir barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

 

Hva beskytter vaksinen mot?

Influensavaksine beskytter mot flere ulike typer influensavirus.

Influensavaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer. Vanlige influensasymptomer er feber, tørrhoste, rennende nese, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3–10 dager.

Hvorfor bør vaksinen tas hvert år?

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot sesonginfluensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Effekten av vaksinen avtar også over tid.

Har vaksinen bivirkninger?

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år. Som andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikk­stedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger fore­kommer svært sjelden.

Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.