Gjenåpning av Rørvik svømmehall

Nærøysund kommune jobber for en trygg gjenåpning av Rørvik svømmehall. Vi ser frem å ta imot besøkende igjen i svømmehallen fra mandag 14. september, kl. 17.30 og 19.30.

Informasjon i forbindelse med åpningen

Det er viktig at du som besøkende setter deg inn i denne informasjonen før du kommer.
 

 

Åpningstider for basseng

Offentlig bading blir oppdelt i to puljer. På grunn av restriksjoner har svømmehallen et maks besøksantall på 30 personer i hver pulje (15 pr garderobe). I garderobene er det oppmerket for å holde 1 meters avstand mellom besøkende. Familiegrupper som er fritatt fra avstandskrav kan sitte nærmere, besøkende må gi beskjed om dette ved adkomst.

 

For å unngå trengsel og oppsamling av folk vil badevakten sette ut informasjonsplakat ved parkeringsplassen når anlegget er fullt.

Dager

Åpningstid

Mandag, onsdag, fredag

                         17.30-19.00 og 19.30-21.00

 

NB: Besøkende i første pulje må forlate anlegget 19.00 og besøkende i andre pulje klokken 21.00. Det er viktig at dette overholdes slik at renholdspersonalet får gjennomført grundig renhold mellom puljene.

 

De viktigste punktene som gjelder for besøk i Rørvik svømmehall:

 • Syke personer skal ikke være til stede – er du syk, hold deg hjemme til du er frisk igjen!
 • Hold minst 1 meters avstand – alltid. Vi legger til rette, men det er ditt ansvar å følge opp.
 • God hygiene er svært viktig. Vaner som forebygger smitte (utarbeidet av sentrale helsemyndigheter):
 • Papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.
 • Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
 • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når handvask ikke er mulig.

Kjøp av billetter

 • Du bes benytte kort som betalingsmiddel.
 • Alle som kjøper billett i resepsjonen må oppgi navn, telefonnummer og epostdresse før de får gå inn i anlegget. Dette på grunn av smittesporing.
 • Alle badegjester må benytte billetten både ved inngang og utgang. Dette for at badevakten skal ha kontroll på antall gjester inne i anlegget til enhver tid.
 • I yttergangen står det antibac, som alle skal benytte seg av. Alternativt: ha med egen antibac og gni hendene godt, oppslag på prosedyre henger overalt i hallen!
 • Følg avstandsmarkeringer i gulvet – hold minst 1 meters avstand (alltid) – vent på tur
 • Det vil ikke bli solgt mat eller drikke under offentlig bading.

Garderobe og dusj

 • Det er laget soner i på benkene foran garderobeskapene – vennligst overhold disse.
 • Alle skal dusje uten tøy på og bruke såpe. Skyll godt av!
 • Følge anvisninger ang avstand. Minst 1 meter – alltid!

Informasjon - Hva er gjort for å forhindre smittespredning ved offentlig bading

 • Alle badeanlegg er allerede underlagt svært strenge krav til renhold og hygienetiltak i tråd med gjeldende Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu mv (FOR-1996-06-13-592)
 • Hele anlegget er vasket grundig ned før gjenåpning!
 • Våre medarbeidere har stort fokus på renholdsrutinene i anlegget. Kommunen har skjerpet ytterligere inn på håndhygiene og alle renholdsrutiner. Disse er nå tilpasset og i henhold til smittevernveilederen for badebransjen.
 • Vi har hengt opp plakater rundt omkring, både egne dusjeregler og plakater som fokuserer på vaner som forebygger smitte (utarbeidet av FHI og HOD), samt skilt.
 • Alle medarbeidere har hatt opplæring i nye rutiner og smittevernveilederen for badebransjen, samt de har tatt nye tester for livredning.
 • Det er satt opp antibac-stasjoner ved inngangspartiet.
 • Anlegget har gulvmarkeringer for avstand 1 meter, samt markeringer i garderobene.
 • Kommunen har satt inn ekstra bemanning for å ta renhold av alle overflater, søppeltømming og garderobesjekker jevnlig.
 • Svømmehallens medarbeidere praktiserer nasjonale helsemyndigheters rutiner for smitteforebyggende tiltak.

Vi i Rørvik svømmehall ønsker dere velkommen!