Frist for å søke fylkeskommunale friluftsmidler er 1. februar

Vi minner om at frist for å søke Fylkeskommunale friluftsmidler (støtte til mindre tilretteleggingstiltak) er 1. februar.

Målet med midlene

Fremme friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen i Trøndelag.

 

Type tiltak som kan støttes:

  • Informasjon og parkering ved innfallsporten til turområdet
  • Plasser for opplevelser på turruta. Dette kan være mindre gapahuker og padlehuk, fiske- og teltplasser, grill- og bålplasser, bord og benker, badeplasser (rydding, utbedring og fornying med egnet sand).

 

Alle prosjektene må være universal utformet.

 

Hvem kan søke:

  • Kommuner, interkommunale friluftsråd, frivillige lag og organisasjoner registrert med organisasjonsnummer i frivillighetsregistret og stiftelser.

 

Tilskudd:

  • Minste søknadssum er kr. 25 000, maksimalt tilskudd er kr. 200 000. Tilskuddet kan utgjøre 50 % av kostnadsoverslaget.

 

 

Se her for fylkeskommunens retningslinjer for tildeling av kulturmidler

 

Søknaden skal sendes elektronisk via regionalforvaltning.no

 

Kontakt kommunen om du har spørsmål enten til Anne-Lene Gregersen tlf. 415 72 318 eller Anne Mette Haugan tlf. 414 58 270

Kontaktinformasjon

Anne-Lene Fadnes Gregersen
Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon +47 41 57 23 18
Anne-Mette Haugan
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon +47 41 45 82 70