Fortsatt ustabilitet i raset

Nærøysund kommune er i dialog med fylkeskommunen angående raset på fylkesveg 7128. Det opplyses fra geologen at massene området fortsatt er ustabile. Derfor kan det ta tid før det ryddes. Kommunen holder dialog med beboerne på innsiden av raset.

Vegvesenets geolog var på befaring tidligere i dag. Det opplyses derfra at det er ustabilitet i raset. Derfor blir det sannsynligvis ikke rydding av massene i dag. Kommuneledelsen skal ha nytt møte med fylkeskommunen mandag ettermiddag. Da skal det blant annet diskuteres løsninger for alternativ transport for de som befinner seg på innsiden av raset. Fylkeskommunen er eier av veien. 

Totalt er det rundt 20 personer som bor i området innenfor raset. Midt-Norsk Havbruks settefiskanlegg ligger også innenfor rasområdet. De benytter båt for å frakte sine ansatte til og fra anlegget.

Kommunen kommer tilbake med flere opplysninger etter møtet med fylkeskommunen mandag ettermiddag.