Forslag til politivedtekt er ute på høring

Formannskapet i Nærøysund vedtok i møte 20. april 2021 forslag til ny politivedtekt for Nærøysund kommune. 

Forslaget baserer seg på ny normalpolitivedtekt fra Politidirektoratet. Det er likelydende med politivedtekten som ble gjeldende for Vikna kommune - stadfestet av Politidirektoratet 28. mars 2019

Forslaget til politivedtekter er også tilgjengelig for gjennomlesning på kommunehusene og bibliotekene i kommunen. 

Høringsuttalelsen sendes til Nærøysund kommune post@naroysund.kommune.no innen 22. mai 2021.

 

Høring - ny politivedtekt for Nærøysund kommune (PDF, 384 kB)