Følger nasjonale retningslinjer – oppfordrer til forsiktighet

Søndag innføres nye lettelser i de nasjonale koronareglene og retningslinjene. Nærøysund kommune følger de nasjonale retningslinjene. Samtidig oppfordres alle i Nærøysund til forsiktighet og til å følge gode smittevernråd også framover.

Norge er på vei inn i trinn tre av gjenåpningsplanen. Nærøysund på vei ut av det mest omfattende smitteutbruddet så langt i koronaepidemien. Nærøysund vil følge de nye nasjonale reglene og retningslinjene. Samtidig ber kommuneledelsen alle om å være forsiktig og nøye på å følge smitteverntiltakene.

– Nå går vi inn i en tid med sol, sommer og ferie, og vi skjønner at folk begynner å bli lei koronaen. De nye reglene vil være et steg mot en mer normal hverdag. Vi i Nærøysund følger de nye nasjonale reglene. Samtidig har den tiden vi har gått igjennom vist at behovet for å følge smittevernråd er stort. Enkle tiltak som å vaske hender, holde avstand og teste seg ved sykdom er viktig å huske på også i tiden framover, sier ordfører Amund Hellesø.

 

Hold avstand

De nye nasjonale retningslinjene som innføres søndag gir lettelser på flere områder. Nå kan flere være samlet på arrangement, private samlinger og på idrettsbanen.

– Når det nå åpnes for at flere kan være samlet så opprettholdes kravet om å kunne holde god nok avstand mellom deltakerne. Selv om det nå er åpnet for at inntil 100 personer kan samles i private arrangement er det samtidig et krav om at det skal holdes en meters avstand mellom deltakerne. Det er viktig å huske på. Det er også viktig at man har en oversikt over hvem som har vært til stede på både arrangement og samlinger i private hjem. Det vil lette eventuell smittesporing, sier kommuneoverlege i Nærøysund Sabine Moshövel. Hun minner nok en gang på at alle bør laste ned smittesporingsappen som også er et viktig bidrag for å raskt få oversikt over eventuelle nærkontakter.

Et råd fra kommuneoverlegen er at der det er mulig å gjennomføre arrangement og treff med familie og venner utendørs så bør dette gjøres ute.

 

Vaksinering

Nærøysund kommune er i likhet med resten av landet godt i gang med vaksineringen. I løpet av de kommende ukene vil store deler av den voksne befolkningen ha fått minst en dose vaksine.

– Husk på at første dose gir ikke full beskyttelse med en gang den er satt. Det tar tre uker før det er en virkning av den. Alle som får vaksinen nå må derfor fortsatt holde antallet nærkontakter nede og ha en oversikt over hvem de har vært sammen med, sier Sabine Moshövel.

Nærøysund kommune vil gjennomføre vaksinering gjennom hele sommeren. Det vaksineres nå i gruppe 9, som er de mellom 45 og 54 år. Alle i gruppe 9 vil være ferdig vaksinert innen 1. juli.

 

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder på trinn 3.

Gjelder fra søndag 20. juni klokken 12.00:

 

Anbefalinger for hele landet

 

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

 

Sosial kontakt

 • Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. (nytt)
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.
 • Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
 • Det oppfordres til å møtes utendørs.

Reiser

 • Innenlandsreiser kan gjennomføres.
 • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.
 • Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.

Skoler og barnehager
Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.

Høyere utdanning

 • Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing.
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smitteoppsporing.

Arbeidsliv

 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. (nytt)
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. (nytt)
 • Generelle smitteverntiltak.
 • Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. (nytt)

Arrangementer (både private og offentlige)
Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal forskrift.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. (nytt)
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. (nytt)

Sommer- og aktivitetsleir (nytt)

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Toppidrett
Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. (nytt)

Regler for hele landet

 

Handelsnæringen
Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.

Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter 

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. (nytt)
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. (nytt)
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. (nytt)

Arrangementer
Private arrangementer

 • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. (nytt)

Offentlige arrangementer (nytt)

Uten test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat

 

 

Faste tilviste plasser

50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)

 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)

Uten faste plasser

50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)

50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Skjenkestoppen kl. 24:00 oppheves. (nytt)
 • Innslippsstopp kl 24:00 opprettholdes.
 • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.