Emilsen Fisk AS søker om utvidelse av lokalitetsbiomassen på Harbakholmen

Emilsen Fisk AS søker om tilltatelse til utvidelse av lokalitetsbiomassen på lokaliteten 36617 Harbakholmen. Lokaliteten ligger øst for Lysøya i Nærøysund kommune og er godkjent for akvakulturtillatelser tilhørende Emilsen Fisk AS, Aqua AS og Sinkaberg Hansen AS. 

Dokumenter tilhørende søknaden finnes her

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon