Elg i tettbebygd strøk

Det kommer fra tid til annen melding om elg som oppholder seg i tettbebygd strøk i kommunen.   

 

Det kommer en del henvendelser om elg som oppholder seg i boligstrøk og sentrumsnære områder over hele kommunen. Kommunens viltansvarlig oppfordrer folk til å ikke jage dyrene selv, men ta kontakt dersom dyrene opptrer aggressive mot folk.

 

Det hender fra tid til annen at elg tar seg inn til tettbebygd strøk. Spesielt er dette vanlig på vinteren når store snømengder gjør at elgen trekker til områder hvor veien er brøytet og tilgangen på mat er lettere.

– Enkelte vil da oppleve elgen som nærgående og truende. Dette er ofte elgku med en eller to kalver. Kanskje har de dette som sitt stedbundne område eller de tiltrekkes av enklere tilgang på mat – som bærbusker og annet snadder, sier viltansvarlig for Nærøysund kommune Karl Erik Solum. Hans oppfordring er at i tilfeller der elgen blir nærgående så må folk forholde seg i ro, trekke seg tilbake og ikke prøve å jage dyrene eller kaste ting mot dyrene.

– Dette vil medføre at dyrene forandrer adferd og kan oppleves som aggressive. Det de kun ønsker er å beskytte kalven eller kalvene sine Straks slike ting oppstår, ta kontakt med viltansvarlig i kommunen eller vilt- og ettersøkspersoner tilknyttet viltkorpset i kommunen. Eventuelt politiet, er Solums oppfordring.

 

Ønsker rapporter

Kommunens viltansvarlig og nødvendige vilt- og ettersøkspersoner er de som skal kontaktes når det rapporteres om nærgående eller aggressiv elg i sentrumsnære områder. Politiet kan også kontaktes for nærmere informasjon.

Det skal også rapporteres om observasjoner av dyr som er skadet eller har unormal oppførsel.

Viltansvarlig i kommunen opplyser at de er oppmerksom på at det forekommer en del elg i tettbebygde områder og ønsker tilbakemelding fra innbyggere dersom enkelte elg viser tegn til aggressiv adferd mot folk.
Det er mulighet til å ta ut enkeltindivid som kan være til fare for personer. Kommunen vil da ta kontakt med politiet som vil bistå under en slik aksjon.

For mer informasjon eller meldinger om aggressiv elg i tettbebygd strøk kontakt kommunens viltansvarlig Karl Erik Solum, tlf: 900 84 230.