Eiendomsforetaket vurderer salg av noen kommunale boliger

Nærøysund kommunale Boligutleie KF ønsker i tråd med vedtektene å fornye deler av eiendomsmassen til selskapet, og vil med dette gjøre kjent at det kan være av interesse å selge enkelte av selskapets eiendommer.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Nærøysund kommunale Boligutleie KF ønsker derfor i perioden 2021 til 2022 å selge enkelte kommunale boliger som ligger både på Kolvereid og Rørvik. Vi oppfordrer derfor de som kan være interessert i å kjøpe en kommunalt eid bolig til å ta kontakt med selskapet. Aktuelle kjøpere kan være nåværende leietakere, noen nevenyttige som ønsker å kjøpe et oppussingsobjekt eller andre som har interesse av å kjøpe en kommunal utleieenhet. Dersom en nåværende leietaker ønsker å kjøpe sin leide leilighet, vil denne få mulighet til det etter takst, selv om det skulle være flere kjøpere som viser interesse for leiligheten.

Prissetting av eiendom ved et eventuelt salg, vil bli etter takst. Dersom nåværende leietaker ikke ønsker å kjøpe leiligheten, og det kommer frem flere interessenter for en enhet, vil det bli foretatt budrunder mellom disse.

Selskapet forbeholder seg all rett til selv å avgjøre hvilke eiendommer som skal selges.

Interessenter bes ta kontakt med Nærøysund kommunale Boligutleie KF, ved daglig leder Roar Ulsund, telefon 954 79 319, eller e-post: roar.ulsund@naroysund.kommune.no

 

Nærøysund kommunale Boligutleie KF er et heleid kommunalt selskap som forvalter Nærøysund kommune sine utleieboliger. Selskapet har i dag rundt 125 enheter på Rørvik og vil i løpet av første halvdel av 2021 også få ansvar for rundt 75 enheter på Kolvereid. Eiendomsmassen består i dag av boliger av ulike typer, varierende alder og av ulik standard.

Selskapet skal i henhold til vedtektene sørge for forsvarlig eierskap, forvaltning, drift og vedlikehold av foretakets eiendommer. I tråd med intensjonene i vedtektene, ønsker selskapet å stadig forbedre og fornye sin eiendomsmasse. Selskapet gjør dette gjennom blant annet gjennom renovering, salg av eldre eiendomsmasse og kjøp av nye enheter.