Digital hjemmeundervisning for ungdomstrinnet på Rørvik skole

På grunn av at flere ansatte ved Rørvik skole er i isolasjon og karantene som følge av koronasmitte vil elevene på ungdomstrinnet ha digital hjemmeundervisning mandag 31. januar og tirsdag 1. februar.

Ut fra bemanningssituasjonen har ledelsen ved Rørvik skole besluttet at elevene fra 8. til 10. trinn skal ha digital hjemmeundervisning mandag og tirsdag kommende uke. Det er nødvendig å omdisponere ansatte for å kunne drive så normalt som mulig på de øvrige klassetrinnene. Rørvik skole ønsker å sikre at de yngste elevene får være på skolen. Samtidig jobbes det for at sårbare elever på alle trinn får et forsvarlig opplegg disse dagene.

Det har denne uken vært en del fravær blant både ansatte og elever på grunn av koronasmitte. I tillegg er det noe fravær i staben av andre årsaker. Slik situasjonen er nå vil flere av de ansatte komme tilbake fra isolasjon og karantene på onsdag.

Situasjonen vurderes fortløpende, men målet er undervisning på skolen for ungdomstrinnet fra og med onsdag 2. februar.

For elevene med digital hjemmeundervisning legges det opp til undervisning i økter og man går bort fra normal timeplan. Nærmere informasjon vil bli sendt ut fra lærene på det enkelte trinnet.