Bilparken blir mer elektrisk


Nærøysund kommune vil fra neste år ha mange slike elbiler fra Peugeot i sin tjeneste. De som skal bli brukerne av bilene fikk være med og prøve da anbudsvinnerne nylig hadde visning på Rørvik.  

 

 

I løpet av neste år skal Nærøysund kommune bytte ut de fleste av bilene som har en leasingavtale. Det er nå i stor grad klart hvilke biler som skal kjøre rundt med kommunelogo de kommende årene. Dette vil bidra til at kommunens bilpark i større grad vil bli elektrifisert.  

Nærøysund kommune har mange kjøretøy, en god del av dem går på leasingavtaler. Etter en anbudsrunde er det bestemt at det er Høylandet Auto AS og Autoplan AS som har fått avtale om å sørge for leasingbiler til Nærøysund kommune de kommende tre årene. Blant annet hjemmetjenesten, helsestasjonen og fellestjenesten på rådhusene får nye biler i løpet av 2021.

 

Elbiler kommer

Det er et kommunestyrevedtak på at minst 50 prosent av bilparken til kommunen skal være elektrisk innen 2023. De bilene som kommer i løpet av neste år bidrar til dette. 15 av de 22 bilene som er bestilt er elektriske, i tillegg anskaffes det fire hybridbiler i denne omgang.

Det er i hovedsak Peugeots modell E 2008 som skal sørge for flere elbiler i kommunen. Den har over 30 mil rekkevidde. Det blir BMW-er som blir hybrider, i tillegg vil leasingavtalen medføre at det kommer to ulike Skoda-modeller, samt Volksvagen Transporter inn i kommunal tjeneste i årene framover. Det blir også varebiler fra Peugeot.

 

Brukerne har vært med

Det har vært sterk involvering av de som skal bruke bilene i arbeidet med å velge kjøretøy i den nye leasingavtalen. Både i forkant av anbudsprosessen og i arbeidet med å velge egnede biler har representanter fra de ulike tjenesteområdene blitt tatt med i arbeidet. I november var leverandørene til stede på Rørvik og med seg hadde de eksemplar av de bilene fra sitt utvalg som var aktuell for bruk av tjenestene i Nærøysund. Der fikk de som skal bruke bilene både stille spørsmål til representanter fra leverandørene og også prøve den før det endelige valget ble tatt. Levering av disse bilene vil skje fra januar og framover.

 

De ansatte i tjenestene som skal bruke bilene som nå skal inn i kommunens leasingssystem fikk prøve bilmodellene og stille spørsmål til representantene fra leverandørene under en samling i november. Kommunen vil lease en ny Volksvagen Transporter av modellen til venstre. Det vil også være et par utgaver av de to Skoda-modellene på bildet.