Begrensninger på antall deltakere på kirkelige aktiviteter

Nærøysund kirkelige fellesråd reduserer antallet personer som kan være med på seremonier i kirkene i kommunen. 

Som en følge av korona-pandemien har Nærøysund kirkelige fellesråd tidligere gått ut med at det settes et maks antall på 50 personer som kan delta på begravelsesseremonier og andre seremonier i kirkene i Nærøysund.

I samråd med kommuneoverlege i Nærøysund er dette antallet nå redusert ned til 15 personer. Antallet inkluderer de ansatte i kirken, så det betyr at det blant de nærmeste til den som skal gravlegges er kun ca 10-12 personer som kan delta på seremonien. Det samme antallet gjelder for deltakelse på dåpsseremonier på de dåpene som er meldt inn.

Nærøysund kirkelige fellesråd beklager konsekvensene dette medfører for publikum, men vi må naturlig nok følge de pålegg som myndighetene gir oss i den krevende tiden vi nå har gått inn i. Det er viktig at vi alle gjør det vi kan for å begrense pandemien.

Se mer info om følgene korona-pandemien har for det som skjer i kirkene i Nærøysund på www.kirken.no/naroysund