Begrensede åpningstider på Nav Nærøysund

Ettersom Nav-kontorene på Kolvereid og Rørvik nå skal samlokaliseres på Kolvereid vil det i uke 10 bli redusert åpningstid ved Nav Nærøysund. Dette på grunn av flytting til nye lokaler.

Åpningstid vil i uke 10 bli 12-14 på mandag og onsdag, samt 10-12 på fredag.

Fra og med uke 11, det vil si mandag 9. mars, vil hele Nav Nærøysund bli å finne på kommunehuset på Kolvereid.